LAT | ENG
Dzīve LU SZF

“LIVINGMEMORIES” pētnieki diskutē par glorifikāciju un klusumu Latvijas sociālajā atmiņā

16.02.2017

 

Foto: Marita Zitmane

Teksts: Laura Ardava

 

Trešdienas, 15. februāra pēcpusdienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) norisinājās diskusija ar nosaukumu “Starp glorifikāciju un klusumu: ko atcerēties un ko aizmirst latviešu kultūrā”. Diskusiju organizēja LNB Nozaru literatūras centrs sadarbībā ar starptautiskā pētniecības projekta “Dzīve kopā ar sarežģītām atmiņām un identitātēm” (LIVINGMEMORIES) pētniekiem no Latvijas Universitātes (LU).

 

Diskusijas ietvaros LU pētnieki raksturoja teorētiskos konceptus, kā glorifikācija, klusums un kultūra un analizēja problemātiskus atsevišķu pagātnes norišu slavinājuma un klusuma fenomenus Latvijas sociālajā atmiņā un kultūrā. Glorifikācija saistāma ar kāda fenomena slavināšanu, tā atzīšanu par izcilu, pat absolūtu vērtību, radot citu realitāti. Pētnieki analizēja glorifikācijas piemērus padomju laika kino un teātrī, klusuma un glorifikācijas aspektus Latvijas sociālajā atmiņā saistībā ar holokaustu, kara laikā dzimušo bērnu problemātisko jautājumu un Atmodas laika spilgtajiem notikumiem – “Baltijas ceļu” un 1991. gada janvāra barikādēm.

 

Diskusijā piedalījās Prof. Dr.hist. Vita Zelče, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.sc.comm. Laura Ardava, Dr.sc.comm. Didzis Bērziņš, Dr.sc.soc. Jurijs Ņikišins, Dr.art. Zane Radzobe, Mg.art. Sanita Burķīte un Mg.sc.soc. Aija Rozenšteine, Mg. sc. pol. Oskars Gruziņš un LNB Speciālo krājumu departamenta Pētniecības sektora vadītājs Prof. Dr. philol. Viesturs Zanders. Diskusiju vadīja D.Bērziņš.

 

LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās atmiņas pētniecības centra (SAPC) pētnieki ir veikuši Latvijas sabiedrības atmiņas pētījumus valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros, laiduši klajā vairākas grāmatas, piemēram, “Pēdējais karš: Atmiņas un traumas komunikācija”, “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs”, “(Divas) puses: Latviešu kara stāsti” un citas, kā arī publiskā telpā rosinājuši diskusijas par sāpīgu 20. gs. notikumu vērtējumiem. Diskusiju papildināja pētnieku izdoto monogrāfiju, tematiskās literatūras un plakātu izlases izstāde no LNB krājuma. To bija veidojušas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavas darbinieces. Pētnieku izvirzītās problēmas auditoriju interesēja, izskanēja daudzi jautājumi, komentāri un priekšlikumi.

 

Patlaban SAPC pētnieki iesaistījušies starptautiskā projektā “LIVINGMEMORIES”. Šis projekts ir starpdisciplinārs sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kura uzmanības centrā ir sociālās atmiņas problemātika, konfliktu un protestu kustību nospiedumi atmiņā un identitātē. Projekta ietvaros kopā strādā pētnieku grupas no Helsinku Universitātes, kas ir vadošā partnere, Permas Valsts politehniskās Universitātes, Tartu Universitātes, Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitātes, Koča Universitātes Stambulā, Latvijas Universitātes. Tas ir pirmais sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kas Latvijā tiek īstenots programmā ERA.NET RUS PLUS (EU-FP7). Tā ir Eiropas Savienības 7. Ietvara programma, kas vērsta uz Eiropas Savienības dalībvalstu zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanu.