LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Sociālās zinātnes LU zinātniskajā konferencē 20.-26.02.

26.02.2017

Nākamās nedēļas laikā LU 75.zinātniskās konferences ietvaros notiks trīs sekcijas sēdes, kurās tiks apspriestas ar sociālajām zinātnēm saistītas tēmas. 23.februārī "Politikas zinātnes sekcija", 24.februārī “Ilgtspējīgas nācijas attīstības sociālie aspekti” un 25.februārī "Vēstījuma un estētikas problēmas laikmetīgajā kino un teātrī".

 

Ceturtdien, 23.februārī, no 15.00 līdz 17.00, Lomonosova ielā 1a, LU SZF 316 .auditorijā profesors Juris Rozenvalds vadīs politikas zinātnes sekcijas sēdi, kurā tiks aplūkotas tādas tēmas, kā piemēram, humors kā politiskās komunikācijas forma, ko konvencionālās atturēšanās politika nozīmē Baltijas valstu drošības sakarā un citas.

 

Piektdien, 24.februārī, no 10.00 līdz 13.00, Lomonosova ielā 1a, LU SZF 316. auditorijā notiks sekcijas sēde “Ilgtspējīgas nācijas attīstības sociālie aspekti” profesores Aijas Zobenas vadībā.

 

Sestdien, 25.februārī no 16.00 līdz 17.40, Lomonosova ielā 1a, LU SZF 210.auditorijā notiks asociētā profesora Viktora Freiberga vadītā sekcijas sēde "Vēstījuma un estētikas problēmas laikmetīgajā kino un teātrī”. Šajā sēdē varēs uzzināt vairāk par nejaušības lomu filmas naratīvā, modernajiem vampīriem, Bridžetas Džounsas seksuālās identitātes reprezentāciju un citām tēmām.

 

LU 75.zinātniskās konferences sekcijas sēde “Politikas zinātnes sekcija”

23. februārī, ceturtdienā

15:00 – 17:00

LU SZF 316.auditorijā

Vadītājs: Juris Rozenvalds

Sigita Struberga un Aleksandra Kjakste
National Minorities Inclusion and Representation Problems in Local Government Policy Making in Latvia. A Case study of Riga Municipality

Matīss Veigurs
Militarizācija: koncepta operacionalizācija jaunajā drošības situācijā Latvijā

Valdis Otzulis
Konvencionālās atturēšanas aspekti Baltijas valstu aizsardzībā.

Inese Āboliņa
Metodoloģija un pētījuma dizains līderības ietekmes lēmumu pieņemšanā izvērtēšanai valsts pārvaldē Latvijā.

Juris.Kanels
Ietekmes novērtējums transporta rīcībpolitikā.

Monica Kjorstad
The major challenges in writing research papers

Geir C. Tufte
Comparative studies and document analysis

Ojārs Stepens
Kultūras nozare un valsts politika: Krievijas pieredze 1991-2016

Emers Faruks KARADŽANS
Current Challenges of Turkish Foreign Policy

 

LU 75.zinātniskās konferences sekcijas sēde "Ilgtspējīgas nācijas attīstības sociālie aspekti"

24.februārī, piektdienā  

10.00-13.00

LU SZF 316.auditorijā
Vadītāja Aija Zobena

Anete Butkēviča
Kompetencēs balstīta skolotāju profesionālā pilnveide kā potenciāla skolu attīstības stratēģija

Marita Zitmane
Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnālu reklāmās: dzimtes identitātes diskurss. Žurnālu Santa un Klubs analīze (2015-2016)

Baiba Bela
Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas riski sociālās drošības jautājumos

Mareks Niklass
Apmācība darbavietā Latvijā: ISSP aptaujas rezultātu analīze

Jurijs Ņikišins
Valdības finansējamās jomas un prioritātes: Latvijas sabiedriskās domas ilgtermiņa tendences

Endija Rezgale-Straidoma
Senioru mājas aprūpe: Oslo un Rīgas gadījumu izpēte

Aija Zobena
Ilgtspējīgas nācijas attīstības sociālie aspekti

 

 

LU 75.zinātniskās konferences sekcijas sēde “Vēstījuma un estētikas problēmas laikmetīgajā kino un teātrī”

25. februārī, sestdienā

16:00 – 17:40

LU SZF 414.auditorijā

Sekcijas vadītājs:Viktors  Freibergs

 

16.00-16.20 Viktors Freibergs

Fotogrāfijas funkcijas un nejaušības loma naratīva strukturēšanā Veina Vanga (Wayne Wang) un Pola Ostēra (Paul Auster) filmā “Dūmi” (Dūmi, 1995)


16.20-16.40 Gunta Olšteine

Moderno vampīru koncepts Džima Džārmuša filmā “Only Lovers Left Alive”


16.40-17.00 Krista Alksne

Politiskais teātris 21.gs. sākumā Latvijā


17.00-17.20 Raimonds Grants

Seksuālās identitātes reprezentācija 21.gs. kino naratīvā: Bridžitas Džounsas gadījuma analīze


17.20-17.40 Zane Radzobe

Kultūrpārnese 20./21.gs. mijas teātrī Latvijā: ģeogrāfija un estētika