LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Noslēgusies pieteikšanās konkursam uz akadēmiskajiem amatiem Sociālo zinātņu fakultātē

16.03.2017

Noslēgusies pieteikšanās konkursam uz akadēmiskajiem amatiem Sociālo zinātņu fakultātē:

·         profesora amats komunikācijas zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā (1 vieta, 1 slodze) – pieteicies Dr.philol. Viesturs Zanders;

·         profesora amats socioloģijas nozarē, lauku socioloģijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā (1 vieta, 1 slodze)  - pieteikusies Dr.sc.soc. Aija Zobena;

 

·         asociētā profesora amats politikas zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē, Politikas zinātnes nodaļā (1 vieta, 1 slodze) – pieteicies Dr.sc.pol. Daunis Auers;

·         asociētā profesora amats socioloģijas nozarē, sociālās antropoloģijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā (1 vieta, 1 slodze)  - pieteikusies Dr.sc.soc. Baiba Bela;

·         asociētā profesora amats socioloģijas nozarē, politikas socioloģijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā (1 vieta, 0,5 slodze) – pieteikusies Dr.sc.soc. Inta Mieriņa;

·         asociētā profesora amats socioloģijas nozarē, sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā  (1 vieta, 1 slodze)  pieteikusies Dr.sc.soc. Līga Rasnača;

 

·         docenta amats socioloģijas nozarē, socioloģijas teorijas un vēstures apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā (1 vieta, 1 slodze) – pieteikusies Dr.phil. Agita Misāne;

·         docenta amats komunikācijas zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā (1 vieta, 1 slodze) – pieteikusies  Dr.philol. Daina Pakalna;

 

·         zinātniskā asistenta amata komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā (2 vietas, katrai 1 slodze) –pieteikusies Mg.art. Sanita Burķīte un Mg.sc.soc. Aija Rozenšteine.