LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Sociālo zinātņu fakultātē būs jauna bakalaura studiju programma angļu valodā

16.02.2017

8.februārī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju programmu licencēšanas komisija nolēma piešķirt licenci LU akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Eiropas integrācija un globālā attīstība".

 

Studiju programma “Eiropas integrācija un globālā attīstība” ir izteikti starpdisciplināra programma - tā apvieno politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes studijas. Tās mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar tādām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kas nodrošinātu viņiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, tās institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā, padarītu viņus konkurētspējīgus darba tirgū un sagatavotus darbam valsts un pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā un privātajā sektorā. Studijās tiks izmantota arī Baltijas valstu pēdējā ceturtdaļgadsimta pieredze, lai ilustrētu sekmīgu pāreju no padomju komandekonomikas un vienas partijas diktatūras uz dzīvotspējīgu tirgus ekonomikas, efektīvas un demokrātiskas sabiedrības pārvaldes struktūru un sekmīgu dalību Eiropas integrācijas procesos.

 

Studiju programma tiks pasniegta angļu valodā.