LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Notikusi LU 75. konferences sekcijas sēde “LIVINGMEMORIES”

30.03.2017

Teksta autore: Dr. sc. comm. Laura Ardava

 

Trešdienas, šā gada 29. marta pēcpusdienā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) norisinājās starptautiskā projekta “Dzīve kopā ar sarežģītām atmiņām un dažādām identitātēm” (“Living Together with Difficult Memories and Diverse Identities” (LIVINGMEMORIES)) sēde LU 75. konferences ietvaros.

 

Projekta “LIVINGMEMORIES” pētnieki apaļā galda diskusijas formātā analizēja aktuālos atmiņas un identitātes jautājumus. LU profesores Vitas Zelčes prezentācija tika veltīta atmiņas klusuma praksei postpatiesības laikā, pētniece Laura Ardava vēstīja par klusuma aspektiem Atmodas laika atcerē, projekta pētnieks Didzis Bērziņš stāstīja par intelektuāļiem un holokausta sociālās atmiņas attīstību Latvijā, pētnieks Jurijs Ņikišins prezentēja Latvijas etnolingvistisko kopienu viedokļus par 20. gadsimta vēsturiskajiem notikumiem. Pētniece Zane Radzobe vēstīja par ceļošanu laikā Latvijas teātra izrāžu kontekstā, pētniece Marita Zitmane sniedza ieskatu intervijās ar Jaunā Rīgas Teātra izradē “Pakļaušanās” redzamajām vēderdejotājām, pētniece Sanita Burķīte prezentēja datus par Abrenes apriņķa iedzīvotāju vidū pastāvošajām bailēm un bažām, pētniece Aija Rozenšteine stāstīja par baiļu radīto klusums padomju Latvijas kino un LU emeritētās profesores Skaidrītes Lasmanes prezentācija tika veltīta dzejnieka Eduarda Veidenbauma nepabeigtajam atmiņas kanonam.

 

Projekta “LIVINGMEMORIES” LU pētnieku grupu vadītāja ir profesore Dr. hist. Vita Zelče. Pētnieku grupā strādā Dr. sc. comm. Laura Ardava, Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš, Dr. sc. soc. Jurijs Ņikišins un Dr. art. Zane Radzobe, Mg. soc. sc. Sanita Burķīte un  Mg. soc. sc. Aija Rozenšteine. LU pētnieku grupas uzdevums projekta ietvaros ir analizēt sabiedrības dzīvi pēc vardarbīgiem konfliktiem, okupācijas, holokausta un represijām, traumatisko pieredzi un jaunas (sa)dzīvošanas un atmiņas uzturēšanas un atražošanas prakses. Projektu LU īsteno Sociālās atmiņas pētniecības centrs – SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) starpnozaru pētnieciskā struktūrvienība.

 

Projekts “LIVINGMEMORIES”  ir starpdisciplinārs sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kura uzmanības centrā ir sociālās atmiņas problemātika, konfliktu un protestu kustību nospiedumi atmiņā un identitātē. Projekta ietvaros kopā strādā pētnieku grupas no Helsinku Universitātes, kas ir vadošā partnere, Permas Valsts politehniskās Universitātes, Tartu Universitātes, Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitātes, Koča Universitātes Stambulā, Latvijas Universitātes, un projekta koordinatore ir Dr. phil. Kirsti Salmi-Niklandera no Helsinku Universitātes. Tas ir pirmais sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kas Latvijā tiek īstenots programmā ERA.NET RUS PLUS (EU-FP7). Tā ir Eiropas Savienības 7. Ietvara programma, kas vērsta uz Eiropas Savienības dalībvalstu zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanu. 

 

Foto: Sanita Burķīte