LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Prezentēts “Latvijas Politologu biedrības” žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” pavasara numurs

11.05.2017

Šī gada 9. maijā Ārlietu ministrijā Eiropas dienas ietvaros tika prezentēts “Latvijas Politologu biedrības” žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” pavasara numurs, kas veltīts diskusijai par Eiropas nākotni. Tā tapšanā piedalījušies LU SZF Politikas zinātnes nodaļas mācībspēki profesore Žaneta Ozoliņa, asociētā profesore Iveta Reinhole, asociētais profesors  Ivars Ijabs, kā arī politikas zinātnes doktorante Sigita Struberga un Politikas zinātnes BSP 3.kursa students Mihails Potapovs. Kā norāda redaktore Žaneta Ozoliņa "Pamudinājums diskutēt par ES tālākajām attīstības perspektīvām bija balstīts uz diviem apsvērumiem. Pirmkārt, ES martā atzīmē Romas līguma parakstīšanas 60. gadadienu. Romas līgums ar tajā ietvertajiem četru brīvību principiem – brīvu kapitāla, pakalpojumu, preču un cilvēku kustību – ir kalpojis gan kā praktiska rīcībpolitiku izstrādāšanas mēraukla, gan kā Eiropas attīstības virzītājs. Pateicoties
šīm četrām brīvībām, Eiropas labklājības un stabilitātes projekts ir bijis pievilcīgs valstīm un iedzīvotājiem. Līdz ar to uzskatījām par svarīgu žurnāla lapaspusēs izvērtēt, kāds ir Eiropas valstu un sabiedrību uzkrātais eiropeizācijas “kapitāls”. Otrkārt, Lielbritānijas ierosinātais Brexit, eiroskepticisma pieaugums, populisma izplatība un šaubas par ES pastāvēšanas ilgtspēju un efektivitāti mudināja apskatīt dažu šo problemātisko tendenču izpausmes īpatnības un to ietekmi uz Eiropas nākotni."

Ar žurnālu "Latvijas intereses Eiropas Savienībā" var iepazīties šeit.