LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Vēlēšanas Sociālo zinātņu fakultātes akadēmiskajos amatos

13.05.2017

LU Komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas profesoru padomes  08.05.2017. sēdes lēmumi:

  • Dr.philol. Viesturs Zanders ievēlēts  profesora amatā komunikācijas zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā;
  • Dr.sc.soc. Aija Zobena ievēlēta profesora amatā socioloģijas nozarē, lauku socioloģijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā;

 

  • Dr.sc.pol. Daunis Auers ievēlēts asociētā profesora amatā politikas zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē, Politikas zinātnes nodaļā;
  • Dr.sc.soc. Baiba Bela ievēlēta asociētā profesora amatā socioloģijas nozarē, sociālās antropoloģijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā;
  • Dr.sc.soc. Inta Mieriņa ievēlēta asociētā profesora amatā socioloģijas nozarē, politikas socioloģijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā;
  • Dr.sc.soc. Līga Rasnača ievēlēta  asociētā profesora amatā socioloģijas nozarē, sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā.

 

 

Sociālo zinātņu fakultātes Domes 08.05.2017.  sēdes lēmumi:

  • Dr.phil. Agita Misāne ievēlēta docenta amatā socioloģijas nozarē, socioloģijas teorijas un vēstures apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā;
  • Dr.philol. Daina Pakalna ievēlēta docenta amatā komunikācijas zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā;

 

  • Mg.art. Sanita Burķīte ievēlēta zinātniskā asistenta amatā komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā;
  • Mg.sc.soc. Aija Rozenšteine ievēlēta zinātniskā asistenta amatā komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā.