LAT | ENG
Dzīve LU SZF

IN MEMORIAM

29.06.2017

 

25. jūnijā dzīves gaita ir noslēgusies komunikācijas zinātniekam, vienam no nozīmīgākajiem mediju pētniecības mūsdienu tradīcijas iedibinātājiem Denisam Makveilam (Denis MacQuail, 1935–2017). Viņa grāmatas “McQuail’s Mass Communication Theory”, “McQuail's Reader in Mass Communication Theory”, “Journalism and Society”, “Audience Analysis”, “Media Accountability and Freedom of Publication” un citas plaši tiek izmantotas  arī komunikācijas zinātnes studijās un pētniecībā Latvijas Universitātē. 

 

Denisa Makveila akadēmiskā karjera ir saistīta ar Apvienoto Karalisti un Nīderlandi. Viņš ir studējis vēsturi, aizstāvējis doktora disertāciju “Factors Affecting Public Interest in Television Plays”, ilgus gadus bijis Amsterdamas Universitātes profesors. D. Makveila galvenais devums ir komunikācijas zinātnes teoriju korpusa veidošana, kas atspoguļots sešus izdevumus piedzīvojušajā grāmatā “McQuail’s Mass Communication Theory”. Viņš arī darbojies politiskās komunikācijas, mediju auditorijas, mediju performances, mediju atbildīguma pētījumu laukā.

2007. gadā Deniss Makveils viesojās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Viņš uzstājās fakultātēs rīkotajā starptautiskajā konferencē “Baltijas nākotne’, kā arī vadīja seminārus LU komunikācijas zinātnes doktora un maģistra studiju programmu studentiem. Par saviem iespaidiem Latvijā intervijā portālam “Delfi.lv” viņš stāstīja: “Domāju, ka Latvija ir īpaša. Un tai pat laikā – tādi pati, kā pārējā pasaule. Nedomāju, ka globalizācija skārusi pasauli tik ļoti, ka visur viss ir vienāds. Tomēr dažas lietas visur sāk izskatīties vienādas. Pirmkārt, es te nekad iepriekš neesmu bijis. Un esmu te pārāk mazu laiku, lai varētu dziļi spriest. Taču dažas lietas, kas pat nav saistītas ar medijiem, ir specifiskas. Rīgas jūgendstils nav tāds, kā es iedomājos. Tas nav tāds kā jūgendstils, piemēram, Barselonā vai Briselē. Cik varu spriest, Latvija atšķiras pat no saviem kaimiņiem – Igaunijas un Lietuvas. Un tas attiecas arī uz situāciju medijos. Īpašās vēstures dēļ Latvijā ir mediju vides tips, kurš neatbilst nevienam tipam, kādu es zinu. Pāreja no komunisma ir atstājusi savu mantojumu.” Deniss Makveils bija sajūsmināts arī par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīciju, it īpaši par 20. gs. sākuma latviešu moderno glezniecību, Jāzepa Grosvalda un Jēkaba Kazaka darbiem. Pateicību par iespēju viesoties Rīgā LU Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēkiem viņš izteicis savas grāmatas “McQuail’s Mass Communication Theory” 6. izdevuma ievadā. Tikšanās ar komunikācijas zinātnes leģendu Denisu Makveilu LU komunikācijas zinātnes studentiem un pētniekiem bija būtisks stimuls turpmākajam darbam un vienlaikus arī atzinība par paveikto, dibinot un veidojot komunikācijas zinātni – jaunu zinātnes nozari – Latvijas akadēmiskajā telpā.

 

Deniss Makveils LU SZF J.Berlina auditorijā. 2007. gads.