LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Politikas zinātnes nodaļā aizvadīta vasaras skola Ķīnas studentiem

06.09.2017

Vasaras skolas atklāšanā piedalījās Latvijas vēstnieks Ķīnā Māris Selga un Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga. Bet studiju ievaros tālie viesi apguva Eiropas Savienības aktuālos jautājumus prof. Žanetas Ozoliņas un asoc. prof. Ivetas Reinholdes vadībā. Tika analizēti gan Eiropas integrācijas, tā pārvaldības nozīmīgākie sasniegumi un vienlaikus arī izaicinājumi. Paralēli studijām studenti iepazinās ar Latvijas vēsturi un kultūru.

Šāda veida vasaras skola notiek jau otru gadu pēc kārtas un ir viens no uzskatāmiem Politikas zinātnes nodaļas “Vienas jostas, viena ceļa iniciatīvas Ķīnas - Latvijas akadēmiskās sadarbības centra” veiksmīgas darbības rezultātiem. Līdzīgs centrs darbojas arī Ziemeļķīnas Zinātņu un tehnoloģiju institūtā. Pateicoties abu pušu sadarbībai, Ķīnas studentiem savu studiju ietvaros NCIST ir piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodu, kā arī gūt plašākas zināšanas par Latvijas valsti, tās sabiedrību un kultūru, tai skaitā viesojoties Rīgā. Asoc. prof. Iveta Reinholde norāda, ka Akadēmiskās sadarbības centrs šobrīd aktīvi strādā, lai veicinātu politikas zinātnes studiju internacionalizāciju Latvijā.

Plašāka informācija par Centra darbību iegūstama  pie LU Politikas zinātnes nodaļas vadītājas asoc. prof. Ivetas Reinholdes elektroniski: iveta.reinholde@lu.lv.