LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas palīdzību Anete Vītola viesojās un veica pētījumu Oslo un Okershusas Universitātē

28.04.2016

LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistente Anete Vītola aprīlī viesojās Oslo un Okershusas universitātē, kur veica pētījumu par sociālo inovāciju attīstību Norvēģijā.

Pirms vizītes un tās sākumā tika veiktas konsultācijas ar Oslo un Okershusas universitātes pētnieku grupas “Organization and management in the public sector” pārstāvjiem par šīs jomas attīstību Norvēģijā un Latvijā, īpaši sociālo inovāciju lomu novecojošas sabiedrības problēmu risināšanā. Tika veikta arī literatūras izpēte universitātes bibliotēkā. Savukārt, vizītes otrajā daļā tika veikta triju Norvēģijas sociālo inovāciju gadījumu analīze, intervējot ideju attīstītājus, kā arī viesojoties sociālo inovāciju inkubatorā “The Nordic Social Innovation Incubator SO central”.

“Analizējot gadījumus, es centos noskaidrot, vai konkrēto sociālo inovāciju autori ir saņēmuši kādu atbalstu no valsts vai pašvaldību institūcijām, vai ir ar tām sadarbojušies savu projektu ieviešanā un, vai saskata lielāku valsts lomu sociālo inovāciju atbalstā. Šī tēma ir aktuāla, jo ar sociālo inovāciju palīdzību var risināt dažādas sabiedrībā aktuālas problēmas, tāpēc no valsts viedokļa tās ir vēlamas, taču praksē pasaulē valstu iesaiste ir ļoti dažāda - gan mērķēti pasākumi, gan labvēlīgas vides nodrošināšana sociālajai uzņēmējdarbībai, gan pilnīga neiejaukšanās šajā jomā,” paskaidro A.Vītola.

Kā izrādās, “gan Norvēģijā, gan Latvijā pašlaik nepastāv konkrēti uz sociālo uzņēmējdarbību mērķēti valsts atbalsta pasākumi, bet analizētie gadījumi liecina, ka sadarbība ar valsts institūcijām kopumā ir veiksmīga, īpaši, kad izdodas demonstrēt idejas dzīvotspēju. Idejas attīstības fāzē tiek sagaidīts lielāks valsts atbalsts, bet tajā pašā laikā sociālie uzņēmēji grib saglabāt neatkarību. Atšķirībā no Latvijas, Norvēģijā ir iespēja piesaistīt lielāku un uz sociālām inovācijām mērķētu privāto finansējumu.

Šie gan ir tikai pētījuma sākotnējie rezultāti, jo pētījums arvien turpinās.

Vizītes noslēgumā, balstoties uz savāktajiem datiem, tika sagatavots raksta uzmetums iesniegšanai publicēšanai zinātniskā žurnālā. Pētījuma rezultāti ar rakstu “Social Innovation and the Role of the State: Case Study of Norway and Latvia” tiks prezentēti konferencē “2016 EU- SPRI conference “Exploring New Avenues for Innovation and Research Policies”” šī gada jūnijā Lundā, Zviedrijā.

Vizīte notika EEZ/NFI/S/2015/024 „Mobility in political science and sociology” projekta ietvaros. Vairāk par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu “Pētniecība un stipendijas” var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv Savukārt, vairāk par EEZ finanšu instrumentu vai/un Norvēģijas finanšu instrument var uzzināt: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org.