LAT | ENG
Pētniecība

LU SZF Praktiskās Ētikas centrs

2009. gada 16. janvārī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notika LU Praktiskās Ētikas centra (LU PĒC) padomes Skaidrītes Lasmanes vadītā sēde, kurā piedalījās Nils Muižnieks, Ivars Ījabs, Māra Mellēna, Ieva Prauliņa, Silva Seņkāne, Vija Sīle, Ineta Tunne un Kristiāna Jansone. 


Sēdi atklāja LU SPPI direktora Nila Muižnieka uzstāšanās, kurā viņš:


  1)  norādīja uz nepieciešamību vairāk reklamēt publiski LU PĒC un iesaka izveidot sadaļu mājas lapā, kurā ievietot īsu aprakstu, fotogrāfijas un publikācijas;
  2)  informēja par SPPI projektiem 2009. gadā.

 
Vēlāk sēdes vadītāja Skaidrīte Lasmane ziņoja par 2009. gadā paveikto:

 

  • Pieņemts Ētikas kodekss, kuru rosināja un kura tapšanā piedalījās LU PĒC;
  • Kodekss apstiprināts LU Senātā;
  • Izveidota Ētikas komisija, kuras sastāvā ir arī Praktiskās Ētikas centra vadītāja;
  • Pabeigts nozīmīgs pētījums Akadēmiskais godīgums e-tehnoloģiju kontekstā;
  • Izveidota sadaļa LU portālā ar nosaukumu Akadēmiskā ētika, kurā jau ievietoti pētījuma rezultāti;
  • tāpat profesore Lasmane izteica gandarījumu, ka LU PĒC padomes locekļi, īpaši Ivars Ījabs piedalās ekspertu darbā medijos, analizējot morālo situāciju valsts pārvaldē un politikā.

 

Debatēs uzstājas Vija Sīle un ierosina LU PĒC specializēties pētniecības ētikā, jo zinātnieki paši maz pārzina pētniecisko ētiku - attiecības ar cilvēkiem (paliatīvās aprūpes slimniekam jautāts par eitanāziju utt.),plaģiāts u.c.

 

Ivars Ījabs rosina meklēt finansiālos līdzekļus pētnieciskās ētikas izstrādei un studijām. Priekšlikumu atbalstīja Silva Seņkāne, Māra Mellēna, Ineta Tunne, Ieva Prauliņa.


Skaidrīte Lasmane ierosina par Skolotāju Kongresa diskusijas vadītāju lūgt Ivaru Ījabu un aicina padomes locekļus piedalīties pasākuma organizēšanā un norisē.


Ieva  Prauliņa informēja par Amsterdamas konferenci (EGPA Ethics Group), kurā pieņemts viņas referāts par ētikas kodeksiem Valsts Pārvaldē.
Padomes locekļi pieminēja mūžībā aizgājušo profesoru Augustu Miltu. Viņa vietu turpmāk padomē ieņems docente Silva Seņkāne.

 

Nolikums