LAT | ENG
Pētniecība

2012.gada martā tika iedibināta jauna tradīcija – Starptautiskā studentu konference!

Konference notiek Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīga, Latvija).

Konference ir plānota kā zinātniska platforma, kurā savus dažāda veida veiktos pētījumus var prezentēt studenti. Tieši studenti būs eksperti, kuriem būs iespēja prezentēt savus pētījumus ārpus savas universitātes un pat starptautiski. Konference sniegs studentiem iespēju diskutēt par savām idejām, pētījumu rezultātiem, interpretācijas iespējām.
 
Konferences mērķis ir veicināt studentos interesi par pētniecību, iesaistot viņus zinātnes komunikācijā un pozicionējot studentu pētniecības rezultātus akadēmiskajā un publiskajā telpā. Būtisks šīs konferences uzstādījums ir veicināt komunikāciju un zināšanu pārnesi starp dažādu zinātņu dažādu studiju līmeņu studentiem, veicinot starpdisciplinaritātes nostiprināšanos akadēmiskajā vidē. Tādā veidā plānots rosināt topošos pētniekus uz aktīvu savstarpēju komunikāciju kopēju rezultātu sasniegšanai. Atšķirībā no vairuma konferenču, kur dalībnieki tiek iedalīti pēc zinātnes nozarēm, šajā konferencē tiks veidotas starpdisciplināras darba grupas.

Papildus tam konferences mērķis ir paplašināt komunikāciju starp studentiem, pētniekiem, mācību spēkiem un praktiķiem (pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām u.c.), veicinot integrētu starpnozaru dialogu dažādu sociālu jautājumu pētniecībā.

Ir plānots konferences programmu papildināt arī ar dažādiem sociāliem pasākumiem.


Pievienojies mūsu Facebook grupai: http://www.facebook.com/#!/groups/313367868680661/

Seko mūsu Twitter kontam: http://twitter.com/LU_SZF_StudKonf


Jautājumu gadījumā rakstiet evija.zaca@lu.lv