LAT | ENG
Par Fakultāti
 • Doc. Daina Pakalna

  Otrdienās, pkst. 14.00 – 15.30 (2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku) 411. telpā

  Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja

   

  Akadēmiskais grāds:

  Dr. philol.

   

  Kontakti:
  e-pasts: daina.pakalna@lu.lv

   

  Pētnieciskās intereses:

  informācijpratība, bērni un lasīšana, lasīšanas tradīcijas ģimenē, publisko bibliotēku pakalpojumi, zinātniskās komunikācijas modeļi, citēšanas analīze, autortiesības.

   

  Studiju kursi :

  Informācijas infrastruktūra un institūcijas, Ievads studijās un pētniecībā, Pētniecība informācijas zinātnē, Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, Lietotāju grupas – bērni un jaunieši, Novadpētniecības darbs bibliotēkās u.c.