LAT | ENG
Par Fakultāti
  • Doc. Jurijs Ņikišins

    Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas nodaļa
    Konsultāciju laiks:
    Pirmdienās, plkst. 17.30 – 18.15 iepriekš rakstot uz e-pastu: jurijs.nikisins@lu.lv 303. telpā