LAT | ENG
Bibliotēka

Bibliotēka

Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir viens no Latvijā plašākajiem specializēto informācijas resursu centriem politikas zinātnē, socioloģijā un komunikācijas zinātnē. Bibliotēkā pieejami arī informācijas resursi informācijas un bibliotēkzinātnē, kā arī sociālā darba speciālistiem. Tās krājumā ir vairāk kā 45 tūkstoši drukāto iespieddarbu, pieejami arī LU Bibliotēkas e-resursi. 

 

 

Bibliotēkas vadītāja:

Maija Bārbale

 

Bibliotekāres:

Jekaterina Šabaļina                                                                           

Laura Bernava