LAT | ENG
Bibliotēka

Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte"

Nacionālā identitāteŠo vietni ir izveidojuši Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Vidzemes augstskolas pētnieki, kas piedalās valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība”, lai iepazīstinātu interesentus ar programmas resursiem, pētījumu rezultātiem, idejām un aicinātu izteikt viedokļus par nacionālo identitāti, Latvijas tautas nākotni un sabiedrības attīstības procesiem. Nacionālās identitātes pētījuma programmas: Nacionālā identitāte un komunikācija, Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība, Latvijas sociālā atmiņa un identitāte, Nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes un Nacionālā identitāte un rīcībspēja.