LAT | ENG
Dzīve LU SZF

LU Sociālo un politisko pētījuma institūta vadošais pētnieks piedalījās EL-CSID diplomātijas darba grupas sanāksmē Briselē


16.05.2018.

14.-15. maijā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš piedalījās EL-CSID darba grupā “Diplomātija un attīstība: tendences un izaicinājumi Eiropai un tās partneriem” (Diplomacy and Development: Trends and Challenges for Europe and Its Partners). EL-CSID darba grupas mērķis bija iepazīties ar pētnieku ziņojumiem par inovācijas un zinātnes diplomātijas attīstību Eiropā, dalīties ar pieredzi, kā arī veidot jaunus pētniecības sadarbības projektus diplomātijas jomā. Didzis Kļaviņš darba grupā uzstājās ar priekšlasījumu par inovācijas diplomātijas izpausmēm Baltijas un Skandināvijas valstīs, akcentējot ārlietu dienesta aktivitātes inovācijas diplomātijas attīstībā. Kā norāda pētnieks Didzis Kļaviņš, EL-CSID darba grupā tika aplūkoti vairāki dominējošie diplomātijas veidi (piem., digitālā diplomātija, publiskā diplomātija, inovāciju diplomātija), kuri transformē katras valsts ārlietu dienestu darbu gan ministrijas centrālajā aparātā, gan diplomātiskajās misijās ārvalstīs. Darba grupas ietvaros bija iespēja arī klātesošos iepazīstināt ar SPPI plānoto konferenci “Riga Readings in Social Sciences (RRSS) 2018”, kura norisināsies š. g. 22-23. novembrī LU SZF.

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu tādos starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos kā “Futures for Diplomacy” (Klingendāla institūts) un “The Future of Diplomacy Project” (Hārvardas Universitāte), kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.