LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Vēlēšanas SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtā


16.05.2018.

Saskaņā ar SZF Domes 07.05.2018. sēdes  lēmumiem SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtā ievēlēti:

·         Dr.sc.soc. Baiba Bela  - vadošais  pētnieks socioloģijas nozarē, sociālās antropoloģijas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.sc.pol. Jānis Ikstens - vadošais  pētnieks politikas  zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.sc.pol. Iveta Reinholde - vadošais  pētnieks politikas zinātnes nozarē, pārvaldes un administrācijas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.phil. Juris Rozenvalds - vadošais  pētnieks politikas zinātnes nozarē, politikas teorijas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.hist. Vita  Zelče  - vadošais  pētnieks komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.hist.  Ojārs Skudra - vadošais  pētnieks komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.philol. Viesturs Zanders - vadošais  pētnieks komunikācijas  zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.sc.pol. Daina Bāra – pētnieks (Dr.) politikas zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Dr.sc.pol. Daina Pakalna – pētnieks (Dr.) komunikācijas zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze);

·         Mg.soc. Aiga Romāne-Meiere zinātniskais asistents socioloģijas nozarē, sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozarē (1 vieta, 1 slodze).