LAT | ENG
Dzīve LU SZF

No mūsu lektores Ivetas Kalniņas atvadoties

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa
04.06.2018.

Maija pēdējā dienā pēc grūtas slimības Mūžības ceļā aizgājusi mūsu kolēģe Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā Iveta Kalniņa.

 

Iveta Kalniņa visu savu profesionālo darbību saistījusi ar jomu, kas viņu patiesi interesēja - bibliotēku nozari.

 

Jau ar bibliogrāfes darba pieredzi, kuru ieguva Rīgas rajona Centrālajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Periodisko izdevumu kārtējās bibliogrāfijas nodaļā, Iveta Kalniņa uzsāka studijas Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmā, ko  absolvēja 2000. gadā. Tā paša gada rudenī viņa iestājās doktorantūrā un kļuva par Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas (toreiz - Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļa) pasniedzēju, sākumā asistenti, vēlāk – lektori. Viņas docētie studiju kursi bija saistīti ar bibliogrāfiju, informācijas organizēšanu, informācijas sabiedrību, nozaru informācijas avotiem.

 

Kā jau bibliogrāfe, Iveta visus darbus mācēja padarīt ļoti precīzi, bet reizē arī radoši un skaisti. Mēs, nodaļas kolēģi, allaž apbrīnojām viņas mieru un gaišo, labestīgo skatījumu uz pasauli.

 

Paldies par laiku, ko biji ar mums kopā, par sirsnību un smaidu. Lai gaišs Ceļš.

 

No Ivetas Kalniņas atvadīsimies otrdien, 5. jūnijā plkst. 14.00 Mazcenu kapos.