LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Vadošais pētnieks Didzis Kļaviņš uzstājas AABS konferencē Stenforda universitātē un viesojas Kalifornijas štata universitātēs un pētniecības centros


11.06.2018.

No 1. līdz 3. jūnijam Stenforda universitātē ASV notika Baltijas Studiju veicināšanas apvienības (Association for the Advancement of Baltic Studies - AABS) 2018. gada konference, kuras ietvaros Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) vadošais pētnieks Didzis Kļaviņš uzstājās ar priekšlasījumu par Dānijas-Latvijas diplomātiskajām attiecībām un tās vēsturi. Savukārt no 4. līdz 9. jūnijam Didzis viesojās Sandjego  universitātē (San Diego State University), Dienvidkalifornijas universitātē (University of Southern California - USC) un Kalifornijas universitātē Losandželosā (University of California, Los Angeles – UCLA). Sandjego universitātē SZF vadošais pētnieks apmeklēja Eiropas studiju centru un tikās ar tās vadītāju Klarisu Klo (Clarissa Clò).  Losandželosā Didzis tikās ar UCLA Eiropas un Krievijas centra izpilddirektori Liānu Grensi (Liana Grancea) un USC Publiskās diplomātijas centra direktoru Džeju Vengu (Jay Wang). Tikšanās laikā SPPI vadošais pētnieks iepazīstināja ar projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)”, kā arī pastāstīja par darbu pie digitālās un inovāciju diplomātijas projekta, kas būs kā daļa no pēcdoktorantūras projekta. Tīklošanās pasākumu ietvaros Didzis iepazīstināja klātesošos ar SPPI un tās pētnieku ekspertīzi, kā arī informēja par SPPI plānoto konferenci “Riga Readings in Social Sciences (RRSS) 2018”, kura norisināsies š. g. 22-23. novembrī LU SZF.  

 

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu tādos starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos kā “Futures for Diplomacy” (Klingendāla institūts) un “The Future of Diplomacy Project” (Hārvardas Universitāte), kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.