LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Sociālās labklājības nozares darbinieki var pieteikties Sociālā darba profesionālās bakalaura studijām


03.07.2018.

Pēc ilgāka pārtraukuma Sociālo zinātņu fakultāte piedāvā sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmu.

Aicinām visus, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās labklājības studiju virzienā (sociālais aprūpētājs; sociālais rehabilitētājs; sociālās palīdzības organizators), turpināt studijas Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) un iegūt profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Sociālais darbinieks”.

 

Pieteikties studijām  iespējams tikai klātienē  LU SZF Lauvas ielā 4 (bijusī Lomonosova ielā 1A) līdz 17. jūlijam 223. telpā no 9.00 līdz 17.00, līdzi ņemot:

  • personu apliecinošs dokumentu un tā kopiju
  • pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu ar pielikumu un to kopijas, 
  • LU  noteikto reģistrācijas maksu - 30 EUR.

Par iesniedzamajiem dokumentiem varat konsultēties rakstot uz e-pastu liene.znotina@lu.lv vai zvanot 67140533; par programmas saturu rakstiet liga.rasnaca@lu.lv.

 

Studijas tiek organizētas  nepilna laika klātienes formā. 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ieguvušajiem speciālistiem  (sociālais aprūpētājs; sociālais rehabilitētājs; sociālās palīdzības organizators) turpmāko studiju ilgums 2,5 gadi (5 semestri). Studijas notiek Rīgā, LU SZF Lauvas ielā 4, piektdienās un sestdienās. Studiju maksa ir 1500 eiro gadā.

 

Studiju maksa jāsedz 1. semestri (750 eiro). Pēc pirmā semestra sekmīgas pabeigšanas ir tiesības saņemt studiju kredītu ar valsts galvojumu, studiju laikā procentu maksājumus sedz valsts. Pēc studijām ir iespēja pieteikties kredīta dzēšanai, uz kuru var pretendēt, ja strādājat profesijā valsts vai pašvaldības institūcijās, kā arī nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.

 

Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā mikro, mezo un makro līmeņos un tālākai izglītībai. Studiju programma LU SZF sagatavo augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus.