LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Sākusies LU reflektantu klātienes reģistrācija


03.07.2018.

Līdz 10. jūlijam turpinās elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv studijām Latvijas Universitātes (LU) studiju programmās.

No 3. jūlija, līdz 10. jūlijam gaidīsim LU reflektantus ierodamies personiski apstiprināt savus elektroniskos pieteikumus, līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus (vidējo izglītību apliecinošs dokuments, nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, personu apliecinošs dokuments, priekšrocību apliecinošs dokuments un reģistrācijas maksa 30 EUR vai maksājumu apliecinošu dokumentu). Ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Apstiprināt elektronisko pieteikumu arī cita persona, uzrādot piesakāmās personas personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

 

Pieteikties studijām ir iespējams arī klātienē laikā no 3. līdz 10. jūlijam - pirmkārt, LU galvenajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien no plkst. 9.00 līdz 13.00, otrkārt, LU filiālēs, kā arī citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

 

Atcerieties, ka 9. jūlijā ir brīvdiena - tad uzņemšanas punkti nestrādās.

 

Sociālo zinātņu fakultātē pamata studiju programmās iestājpārbaudījumu NAV, jo konkursa rezultātu aprēķināšana notiek pamatojoties uz CE sertifikātu rezultātiem (latviešu valodā un angļu, vācu vai franču valodā) vai vidusskolas dokumenta vērtējumiem (ja vidējā izglītība iegūta pirms 2004.gada). Papildus iegūtajam rezultātam tiek pieskaitīti arī punkti, kurus iespējams iegūt radošajos vai ZPD konkursos, kā arī olimpiādē.

 

LU Sociālo zinātņu fakultāte (SZF) piedāvā uzsākt studijas

piecās pamatstudiju jeb bakalaura programmās:

 • komunikācijas zinātnē;
 • politikas zinātnē;
 • Eiropas integrācijā un globālajā attīstībā (studijas - angļu valodā);
 • Informācijas pārvaldībā;
 • Socioloģijā.

Septiņās augstākā līmeņa jeb maģistru studiju programmās:

 • Bibliotēkzinātnes un informācijas
 • komunikācijas zinātnes;
 • diplomātijas;
 • politikas zinātnes;
 • Socioloģijas;
 • Sociālais darbs (divgadīgā programma);
 • Sociālais darbs (viengadīgā programma sociālās labklājības nozares darbiniekiem ar 5. līmeņa kvalifikāciju “Sociālais darbinieks”)

 

Izvēle studēt  Latvijas Universitātē (LU) nozīmē iegūt izcilu un darba devēju vidū augsti novērtētu izglītību, attīstīt sevi un iegūt elastību darba tirgū, kas ļaus veiksmīgi darboties visdažādākajās jomās. 93% LU absolventu iegūst darbu tūlīt pēc studiju beigšanas, turklāt 96% strādā labi atalgotu un interesantu darbu jau gada laikā pēc studijām.

Vēl tuvāk ar visām studiju programmām aicinām iepazīties  SZF lapā  vai LU specializētajā uzņemšanas mājaslapā.