LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Politikas zinātnes nodaļas pētnieces piedalās pasaules līmeņa sacensībās par inovācijām globālajā pārvaldē


30.07.2018.

Š. g. 14. līdz 21. jūlijā LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieces Aleksandra Kjakste un Sigita Struberga, kā arī Politikas zinātnes maģistratūras programmas absolvente Malvīne Štučka asociētās profesores Ivetas Reinholdes vadībā piedalījās Fudaņas universitātes (Ķīna, Šanhaja) organizēto Jaunatnes inovāciju un globālās pārvaldības sacensību finālā Čongmingas salā, Šanhajas reģionā, Ķīnā. Sacensībās bija ieradušies jaunie universitāšu pārstāvji no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, kas savas tiesības piedalīties sacensību noslēguma posmā bija izcīnījuši sīvā konkurencē.

 

Tas bija 11. ikgadējais šāda veida pasākums, kas tiek realizēts ar UNDP atbalstu. Šogad sacensību galvenais temats bija lauku apvidu revitalizācija un ilgspējīga attīstība. Bet tiesnešu kolēģiju veidoja vadošie akadēmiskie spēki no augstākajām izglītības iestādēm, ar ko Fudaņas universitātei ir izveidojusies veiksmīga sadarbība dažādu projektu un citu akadēmiskās sadarbības formātu ietvaros. Kā viena no vadošajiem žūrijas locekļiem tika izvirzīta arī LU SZF Politikas zinātnes nodaļas vadītāja asoc. prof. Iveta Reinholde.

 

Sociālo un politisko pētījumu centra pētnieču Aleksandras Kjakstes un Sigitas Strubergas līdzdalība tika nodrošināta ar projekta “Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspējīga attīstība” atbalstu. Kā atzina asoc. prof. Iveta Reinholde, tad šāda veida sacensības ir lielisks pierādījums akadēmiskās sadarbības internacionalizācijai un apliecina fakultātes pētnieku kapacitāti darboties starptautiskā līmenī.