LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Politikas zinātnes nodaļas Ķīnas- Latvijas akadēmiskās sadarbības centra darbība paver jaunas mobilitātes iespējas


30.07.2018.

Politikas zinātnes nodaļas Ķīnas- Latvijas akadēmiskās sadarbības centra darbības ietvaros šobrīd ir veiksmīgi aizsākušies vairāki akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas projekti. Vienā no tiem,  politikas zinātnes doktorantūras studente Sigita Struberga šī gada jūnijā piedalijās praksē Harbinas Tehnoloģiju institūtā, Ķīnā.

 

Kā norāda Sigita Struberga, prakse ir sniegusi nenovērtējamas iespējas zināšanu padziļināšanai ne tikai Ķīnas ārpolitikas izpētes laukā. Tā arī ļāvusi veidot plašāku redzesloku par aktuālajiem sociāli-politiskajiem procesiem Ķīnā, paraugoties uz tiem no cita skatu leņķa. Turklāt, kā lielu ieguldījumu savā tālākajā akadēmiskajā attīstībā studente uzsver uzņemošās universitātes ekspertu sniegtās konsultācijas. Ne mazāk nozīmīgs ir tas sociālais kapitāls, kas gūts sadarbojoties ar vairāku Ķīnas universitāšu mācībspēkiem un studējošiem un kas sniedz iespēju raudzīties tālākās akadēmiskās sadarbības attīstības perspektīvā dažādu projektu un citu sadarbības formātu ietvaros.

 

Politikas zinātnes nodaļas Ķīnas- Latvijas akadēmiskās sadarbības centra vadītāja asociētā profesore Iveta Reinholde norāda, ka studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņas braucieni ar mērķi celt pušu akadēmiskās kompetences un praktiskās iemaņas tikai viens no tiem centra darbības virzieniem, kas tiek veiksmīgi realizēti. Vairāk par centra darbību var uzzināt pie asoc. prof. Ivetas Reinholdes. E-pasts: iveta.reinholde@lu.lv