LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Iespēja pieteikties dalībai Eiropas Lauku Sociologu asociācijas RUDENS SKOLĀ


10.09.2018.

Rīgā no 5. – 9. novembrim notiks Eiropas Lauku Sociologu asociācijas (ELSA) Rudens Skola, kurā piedalīties aicināti doktoranti. Šogad Rudens skolas tēma ir "Sociālās inovācijas ilgtspējīgā pārtikas nodrošināšanai". Skolas mērķis ir uzlabot doktorantu zināšanas lauku socioloģijā un ar to saistītajās disciplīnās (piemēram, lauksaimniecībā un pārtikas zinībās, uzturzinātnē un sabiedrības veselībā), lai labāk izprastu mūsdienu sociālā inovācija lomu mūsdienu ēdināšanā.  Rudens skola analizēs sociālās inovācijas apstākļus, struktūru un mehānismus, kā arī tās rezultātus un to ietekmi uz mūsu pārtikas sistēmām.

 

Rudens skolas tēmas jāiesūta līdz 20. septembrim uz e-pastu: andris.suvajevs@gmail.com. Zinātniskā komiteja atlasīs un informēs kandidātus līdz 1.oktobrim. Kandidātiem, kuri ir izvēlēti, līdz 25.oktobrim būs jānosūta pilns raksts (3-4 tūkstoši vārdu).

 

ELSA skolas tradicionāli pulcē studentus, kuri strādā pie doktora darbiem tematiski saistītās jomās, lai kopā ar pieredzējušiem nozares pētniekiem apspriestu visiem interesējošus jautājumus un individuālās grupās diskutētu par specifiskākām tēmām. Skolas koncepts ir veidots ar mērķi uzlabotu doktorantu zināšanas starpdisciplinārās jomās.

Rudens skola doktorantiem nodrošinās iespēju apspriest savu darbu jomas profesionāļiem, saņemt atsauksmes un izvēlēties darba mērķiem un izvirzītājām hipotēzēm atbilstošāko teorētisko bāzi, metodes un datu attēlojumus. Skolā vadošie nozares eksperti sniegs strukturētu pārskatu par sociālās inovācijas akadēmisko pusi. Viesprofesori un pasniedzēji vadīs konferences, seminārus un sniegs individuālās konsultācijas.

 

Rudens skola papildus plenārsēdēm rīkos darba grupu diskusijas par studentu izpētes tēmām, atbildot uz  praktiskiem jautājumiem, ar kuriem varētu saskarties jaunie zinātnieki, darba rakstīšanas periodā, piemēram ar nozarēm saistītās inovāciju īpatnības, pētniecības stratēģijas, u.tml.

 

Rudens skolā plānots uzņemt 12 doktorantus. Skola ir bez maksas. Papildus izdevumus, kas saistīti ar izmitināšanu un ēdināšanu, sedz organizatori.

 

Rudens skolu organizē "Baltic Studies Centre" (BSC) ar ELSA un Latvijas Universitātes atbalstu, sadarbībā ar vēl vienu zinātnisku aktivitāti - trešo SISA (Ilgspējīgas lauksaimniecības Inovācijas Sistēmas) –  semināru, kas veidots ar mērķi uzlabot zinātnisku mijiedarbību un sadarbību.

Vairāk informācijas par Rudens skolu meklē ŠEIT.