LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Kļūsti par brīvprātīgo starptautiskajās konferencē!


18.10.2018.

Starptautiska projekta SEMPRE partneri aicina komandā divus brīvprātīgos darbam projekta noslēguma konferencē – 2018. gada 27. un 28. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā Aulā. Jūs būsiet līdztiesīgi dalībnieki visā konferences norisē. 

Projekta atklāšanas konference 2016. gadā notika Berlīnē, Vācijā; pēc projektā noieta pusceļa 2017. gadā tikāmies Tallinā, Igaunijā. Lepojamies, ka noslēguma konference šoruden notiks Rīgā, Latvijā – Latvijas Universitātes Mazajā Aulā.

SEMPRE (Sociālā spēcināšana reģionos / Social Empowerment in Rural Areas) ir ES Baltijas jūras valstu – Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas – projekts, kurā piedalās 16 partneri. Projekta mērķis ir spēcināt sociālo pakalpojumu sniedzējus un saņēmējus lauku apdzīvotās vietās, veicināt dialoga veidošanos, iesaistīšanu un iesaistīšanos.

Projekta partneri strādāja ar dažādām atbalstāmām sociālām grupām – ilgstošiem bezdarbniekiem, bēgļiem, migrantiem, personām ar invaliditāti, personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma, jauniešiem, bezdarbniekiem ar zemu izglītības līmeni, ģimenēm, kur bērnus audzina viens vecāks, senioriem. Projekta ietvaros lauku reģionu vietējās sadarbības tīklos tika īstenoti mikroprojekti – aktivitātes un iniciatīvas, kurās aktīvi piedalās sociālo pakalpojumu gala lietotāji. Šie mikroprojekti tiks prezentēti arī noslēguma konferencē, solot daudzveidību un saikni ar projektā iesaistītajiem.

 

Brīvprātīgos lūdzam pieteikties līdz 2018. gada 20. novembrim, rakstot uz e-pastu: sempre.latvia@gmail.com

 

Konferences programmu iepazīsti ŠEIT.

Vairāk par projektu: http://www.sempre-project.eu