LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Diplomātijas darba grupas-konferences sanāksmē Briselē


05.10.2018.

4. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš piedalījās EL-CSID, Briseles Brīvās universitātes un Kopīgās Inovāciju politikas institūta (Joint Institute for Innovation Policy) organizētajā darba grupā-konferencē “Innovation and International Relations, a future-oriented EU perspective” ar tēzēm par diplomātijas transformāciju Baltijas un Ziemeļvalstīs. Darba grupas-konferences mērķis bija iepazīties ar pētnieku viedokļiem par inovācijas diplomātijas attīstību Eiropā, kā arī veidot jaunus pētniecības sadarbības projektus diplomātijas jomā. EL-CSID darba grupā-konferencē tika aplūkoti vairāki dominējošie diplomātijas veidi (piem., inovāciju diplomātija, digitālā diplomātija, zinātnes diplomātija, publiskā diplomātija), kuri transformē katras valsts ārlietu dienestu darbu gan ministrijas centrālajā aparātā, gan diplomātiskajās misijās ārvalstīs.

 

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu tādos starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos kā “Futures for Diplomacy” (Klingendāla institūts) un “The Future of Diplomacy Project” (Hārvardas Universitāte), kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.