LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Politikas zinātnes nodaļa piedalās “Rīga Conference 2018”


09.10.2018.

Politikas zinātnes nodaļas mācībspēki un studenti š.g. 28.-29. septembrī piedalījās augsta līmeņa starptautiskā konferencē “Rīga Conference 2018”. Tā ir veltīta drošības politikai reģionālā un globālā līmenī. Konference vieno dažādu pasaules valstu diplomātisko dienestu pārstāvjus, drošības ekspertus un pētniekus. 

 

Vairāki Politikas zinātnes nodaļas pārstāvji aktīvi piedalījās konferences organizācijā. Profesore Žaneta Ozoliņa ir “Rīgas konferences” organizatora- Latvijas Transatlantiskās Organizācijas”- valdes priekšsēdētāja vietniece, kā arī ik gadus aktīvi piedalās pasākuma norisē, moderējot tematiskos paneļus. Šogad viņas vadītais panelis bija veltīts Baltijas jūras reģiona drošībai. Asoc. prof. Iveta Reinholde vadīja konferences blakus pasākuma norisi. Tā bija lekcija un tai sekojoša diskusija par Katalonijas problemātiku. Savukārt maģistratūras students  Otto Tabūns sadarbībā ar kolēģiem prezentēja savu projektu, kas veltīts Baltijas valstu drošības stratēģijas izstrādei. 

 

Kopumā konference vērtējama kā ir lieliska iespēja mācībspēkiem apmainīties ar viedokļiem un iedibināt jaunas sadarbības saites ne tikai ar kolēģiem, kas pārstāv zinātni, bet arī apspriest drošības aktuālos jautājumus ar jomas praktiķiem. Savukārt studenti iegūst tik ļoti nozīmīgo pieredzi praktiskās politikas jomā un redzēt, kā iegūtās akadēmiskās zināšanas iespējams pielietot dzīvē.