LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Politikas zinātnes nodaļa izsludina konkursu studentiem līdzdalībai starptautiskā simpozijā


10.10.2018.

Š.g. 22.- 23. novembrī notiks starptautisks simpozijs “Latvia – China Relations: New Pace, New Opportunities”. Tiek izsludināts LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu priekšlasījumu konkurss. Konkursa fināls notiks 22. novembrī. Tā ietvaros studējošie ir aicināti sniegt priekšlasījumu par Latvijas un Ķīnas iekšējām un ārējām politikām aktuālām tēmām. Labāko prezentāciju autori tiks apbalvoti, bet uzvarētājam būs dota iespēja 23. novembrī prezentēt savu veikumu simpozijā.

 

Simpozijs, kas notiks 23. novembrī, pulcēs akadēmiķus un  praktiķus, kas ir līdz šim veiksmīgi darbojušies Latvijas- Ķīnas attiecību veidošanā dažādos līmeņos. Pasākuma mērķis ir apspriest esošo kontaktu stiprināšanas iespējas un izveidot vīziju tālākai veiksmīgai sadarbībai un abpusējā cieņā un izdevīgumā balstītai draudzībai starp divām nācijām- Ķīnu un Latviju. Simpozijs tiks organizēts tematiskos paneļos- “Politika”, “Ekonomika” un “Izglītība un Zinātne”.

 

Lai pieteiktos priekšlasījumu konkursam, studenti ir aicināti līdz š.g. 5. novembrim iesūtīt sava priekšlasījuma tēmas pieteikumu un pamata tēzes, kā arī CV uz epastu: sigita.struberga@lu.lv. Plānotais prezentācijas garums klātienē- 7 min. Darba valoda- angļu.

 

Papildus informācija pieejama pie Politikas zinātnes nodaļas pasniedzējas Sigitas Strubergas.