LAT | ENG
Dzīve LU SZF

LU goda doktora grāds piešķirts Oslo Metropolitēna universitātes profesoram Haraldam Kohtam


05.11.2018.

Š.g. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika goda doktora grādu un jauno doktoru godināšanas pasākums. Tā ietvaros pēc Sociālo zinātņu fakultātes iniciatīvas, goda doktora grāds piešķirts Oslo Metropolitēna Universitātes (bijušās Oslo un Akeršusas augstskolas) profesoram Haraldam Svedrupam Kohtam, atzīstot lielo ieguldījumu Latvijas politikas zinātnes attīstībā, LU akadēmiskās un intelektuālās vides kvalitātes pilnveidošanā.

 

Profesors Haralds Kohs ir ilgus gadus atbalstījis Latvijas- Norvēģijas sadarbību sociālo zinātņu jomā, atbalstot Latvijas jauno sociālo zinātņu mācībspēku izaugsmi un mobilitāti, kā arī veicinot Latvijā veikto pētījumu starptautisko atpazīstamību. Kā norāda asoc. prof. Iveta Reinholde, Haralda Kohta ieguldījums politikas zinātnes apakšnozares – publiskās pārvaldes attīstībā Latvijā ir nenovērtējams, jo tieši prof. Kohts gadsimta sākumā Politikas zinātnes nodaļā izstrādāja studiju kursus un lekcijas gan par publisko projektu vadību un publisko programmu novērtēšanu. Politikas zinātnes nodaļa izsaka pateicību profesoram par viņa pašaizliedzīgo atbalstu!