LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Politikas zinātnes nodaļas mācībspēki kļūst par zinātnes attīstības tīklojuma COST dalībniekiem


07.11.2018.

Š.g. 5. oktobrī Briselē savu darbu aizsāka COST tīklojuma zinātnes attīstībai rīcības virziens “ES Ārpolitika sastopas ar jaunām realitātēm: uztvere, sāncensība, komunikācija un attiecības”. Tajā kā Latvijas pārstāve piedalījās Politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja prof. Žaneta Ozoliņa.

 

COST ir starpvaldību, Pan-Eiropas tīklojums, kas dibināts 1971. gadā. Tajā ir iesaistījušās 36 Eiropas dalībvalstis un viena sadarbības partnervalsts. COST misija ir veicināt zinātnisko un tehnoloģisko attīstību caur nacionālo pētniecības investīciju tīklošanos. Šobrīd projekts darbojas 250 virzienos, nodrošinot īpašu atbalstu tām Eiropas valstīm, kas ir mazāk pētnieciski intensīvas un tādejādi paverot tām iespēju radīt un savstarpēji saistīt īpašas zinātnes izcilības kopienas.

 

LU Politikas zinātnes nodaļa ir iesaistījusies tīklojuma virziena “ES Ārpolitika sastopas ar jaunām realitātēm: uztvere, sāncensība, komunikācija un attiecības” darbībā. Nodaļu pārstāv prof. Žaneta Ozoliņa un pasniedzēja Sigita Struberga. Šī darbības virziena mērķis ir veicināt izpratni par ES ārpolitikas centrālajām īpatnībām, reaģējot uz jauno realitāti. Fokuss, kā minēts nosaukumā, tiek likts uz uztveri, komunikāciju un attiecībām, kā arī sāncensību.

 

Mūsdienu apstākļos tas, cik veiksmīga izrādīsies ES veidotā ārpolitika, ir tieši atkarīgs no ES spējas nekavējoties reaģēt uz dažādiem stimuliem un spiedieniem, kas rodas gan starptautiskajā, gan ES iekšējā līmenī. Veicot šo iekšējo un ārējo dinamiku saskaņošanu, zinātniskā tīklojuma dalībniekiem piemīt ievērojams potenciāls gūt sasniegumus pētniecības attīstībā. Tāpēc kā galvenais konkrētā darbības virziena mērķis ir iegūt teorijā balstītas, politiski relevantas rekomendācijas vienotas ES ārpolitiskās stratēģiskās pieejas formulēšanai un atbilstošai rīcībai. Tas radīs nepieciešamos apstākļus pakāpeniskai pieejas maiņai tam, ka ES ārpolitika tiek teoretizēta un realizēta praksē.

 

Lai panāktu iecerētos rezultātus, ir izveidots multinacionāls, starpdisciplinārs sadarbības ietvars, apvienojot dažādus praktiskās politikas laukus un pētnieciskās kopienas. Projektā iesaistīto augstskolu vidū līdzās Latvijas Universitātei ir minamas tādas kā, piemēram, Darmštates universitāte, Bilbao universitāte, Orhusas universitāte. Šis paver iespējas sadarbībai ne tikai projekta ietvaros, bet arī citās pētniecības jomās un akadēmiskās mobilitātes veicināšanā.