LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Studenti ar trīs Baltijas valstu oficiālo valodu zināšanām var pieteikties stipendijai


08.11.2018.

Triju Baltijas valstu vadošo universitāšu – Latvijas Universitātes (LU), Tartu Universitātes, un Viļņas Universitātes – rektori 2017. gada novembrī parakstīja sadarbības līgumu par jaunas stipendijas izveidi. To atlases kārtībā piešķirs studentiem, kuri pārzina vai apgūst visu Baltijas valstu oficiālās valodas.

 

Stipendijas mērķis ir attīstīt pārrobežu sadarbību starp trim Baltijas valstīm un to vadošo universitāšu sadarbību akadēmiskajos jautājumos, piemēram, veicinot valodu un kultūras pētījumus. Konkursā var piedalīties visu specialitāšu studenti, tādēļ noteicošo lomu pieteikumos nespēlē tikai valodas gramatiskie aspekti. Svarīgs ir valodas lietojums kontekstā, prasme izteikties.  

 

Galvenais priekšnoteikums studentam, lai šādu stipendiju iegūtu, ir zināt vienu no trim oficiālajām valstu valodām C1 līmenī, bet abas pārējās – A2 līmenī. Stipendiju students var izmantot studijām citā universitātē vai arī kādu citu ar studijām saistītu mērķu sasniegšanai.

 

Pieteikties stipendijai var visu studiju līmeņu studenti, piedaloties atklātā konkursā. Pirmajā kārtā līdz 21. decembrim konkursa dalībniekam vajadzēs iepazīstināt ar sevi un uzrakstīt īsu eseju par kādu noteiktu tematu trīs Baltijas valstu valodās. Savukārt pēdējā kārtā tiksies trīs labākie kandidāti no katras universitātes, lai prezentētu sevi un savu piemērotību stipendijas iegūšanai. Tad arī tiks izvēlēts viens stipendijas saņēmējs.

 

Stipendiju plānots piešķirt vienu reizi gadā, taču pieteikties stipendijas iegūšanai varēs arī atkārtoti. 2019. gadā stipendiju 2000 eiro apmērā piešķirs LU.

Stipendijas nolikums pieejams šeit.