LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Komunikācijas zinātņu doktorantes piedalās ECREA konferencē Lugāno


14.11.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes 2. kursa doktorantes Elīna Gulbe un Velta Skolmeistere no 31.oktobra līdz 3.novembrim pārstāvēja LU septītajā Eiropas Komunikācijas konferencē Lugāno, Šveicē. To organizēja Eiropas Komunikācijas pētniecības un izglītības asociācija (ECREA).

 

Konferences tēma šogad bija “Centrs un perifērijas: komunikācija, izpēte, tulkojums”. Tās dalībnieki bija aicināti ar saviem pētījumiem paplašināt mediju un komunikācijas pētniecības lauku, pārskatot ģeogrāfiskās, kulturālās un lingvistiskās robežas, kā arī tos komunikācijas aspektus, kas saistīti ar ekonomisko un politisko varu. Konferences ietvaros notika gan vairākas vispārējās plenārās sesijas, kas paredzētas visiem dalībniekiem, gan prezentācijas vairāk nekā 30 dažādās sekcijās jeb tematiskajos novirzienos.

 

 

Velta Skolmeistere ar prezentāciju uzstājās digitālās komunikācijas sekcijā, kas veltīta patības un identitātes tematikai, stāstot par tēmu “Viena patība, vairākas identitātes: integritātes jautājums tiešsaistē”. Uzrunā viņa pievērsās izaicinājumam, ar kādu saskaras jebkurš indivīds, kurš komunicē sociālās tīklošanas vietnēs – vēlmi un nepieciešamību prezentēt sev piemītošās sociālās lomas tā, lai tās cita citu neizslēgtu un rezultātā, iespējams, radītu arī vienotu tēlu. Pētījums aplūkoja jauniešu (16 – 26 gadu vecumā) paradumus un apsvērumus, izmantojot “Facebook”.

 

Savukārt Elīna Gulbe piedalījās konferences plakātu sesijā ar pētījumu “Protēziskā atmiņa un identitāte Sofijas Kopolas filmās”, kas ir daļa no iestrādnēm topošajam promocijas darbam “Protēziskā atmiņa un identitāte amerikāņu post-pop kino.” Pētījums apskata kino kā rīku, caur kuru skatītājs var iejusties uz ekrāna redzētajās pieredzēs, pielaikot sev dažādas identitātes un šī procesa gaitā caur “protēziskajām atmiņām” kā daļu no indivīda patības transformēt paša identitāti. Amerikāņu režisores Sofijas Kopolas filmas šajā gadījumā izmantotas kā piemērs, caur kuru atklāt to, kā filmās konstruēta to varoņu identitāte, un veidus, kādos tā saskaras ar skatītāja patību un atmiņām.

 

Konferences ietvaros viens no būtiskiem notikumiem bija digitālās kultūras pētnieces un Ūtrehtas Universitātes profesores Josē Fon Daijkas jaunās grāmatas “Platformu sabiedrība: kopējās vērtības savienojošā pasaulē” (The Platform Society. Public Values in a Connective World; līdzautori – Tomass Poels un Martins de Vāls) atklāšana. Uzrunājot klātesošos, pētniece akcentēja to, kā platformu sistēma veido vērtības un normas, radot nepieciešamību apzināties to, kā indivīds var to pārvaldīt, nevis tai pasīvi pakļauties.

 

ECREA rīkotā Eiropas Komunikācijas konference notiek reizi divos gados, pulcinot gan pieredzes bagātus pētniekus, gan jaunos, no kuriem daudzi ir doktorantūras studenti vai nesen ieguvuši doktora grādu (jaunos pētniekus apvieno ECREA atzars – YECREA).  Nākamā konference plānota 2020. gadā Bragā, Portugālē. Tās tēma būs “Komunikācija un uzticēšanās: veidot drošu, ilgtspējīgu un daudzsološu nākotnes”. Konferences mērķis būs pievērst uzmanību trauslumam, ko veicina tehnoloģisko pārmaiņu straujums un jaunās komunikācijas prakses.