LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Doktorantiem par politikas zinātni un socioloģiju


26.11.2018.

26. novembrī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” trešā nodarbība. Tā veltīta veltīta divām sociālo zinātņu nozarēm – politikas zinātnei un socioloģijai.

 

Nodarbības pirmajā daļā Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesors Juris Rozenvalds sniegs politikas zinātnes attīstības, pētnieciskā lauka specifikas un aktualitāšu raksturojumu. Savukārt otrajā daļā Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas profrsore Aija Zobena raksturos socioloģiju sociālo zinātņu kontekstā un aplūkos šās zinātnes nozares aktualitātes.

 

Kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nākamā nodarbība notiks 3. decembrī. Tajā LU SZF emeritētā profesore iztirzās akadēmiskās ētikas problemātiku, savukārt SZF Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče sniegs komunikācijas zinātnes attīstības un aktualitāšu apskatu.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlās apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā.

 

Laipni lūdzam!