LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Doktorantiem par zinātnisko literatūru un vēstures un arhīvu pētījumiem

Vita Zelče, LU SZF profesore
06.12.2018.

10. decembrī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā Lauvas ielā 4 notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” piektā nodarbība, kas veltīta vairākiem pētnieciskajā darbā svarīgiem jautājumiem – vēstures un arhīvu pētījumiem, kā arī zinātnisko publikāciju žanriem un literatūras apskatam. To vadīs LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče.

 

Nodarbības pirmā daļa veltīta vēstures un arhīva pētījumiem. Profesore Vita Zelče iepazīstinās ar šo pētījumu plašo spektru, ar atšķirīgo un līdzīgo sociālo zinātņu un vēstures pētījumos un šo zinātņu nozaru mijiedarbību. Tiks aplūkotas arī Latvijas arhīvu materiālu glabāšanas un lietošanas prakse.

 

Nodarbības otrajā daļā tiks sniegts pārskats par literatūras apskata veidošanu, zinātniskā raksta struktūru un zinātnisku publikāciju žanriem. Šo jomu laba pārzināšana ir neatņemama pētnieciskā darba un promocijas darba izstrādes sastāvdaļa.

 

Nākamajā kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbībā, kas notiks 17. decembrī, tiks turpināta saruna par zinātnisko publicēšanos. To vadīs LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga. Nodarbības otrajā daļā LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma stāstīs par informācijas sabiedrības pētniecības pieejām un šajā jomā veiktajiem pētījumiem.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlās apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā.


Laipni lūdzam!