LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Doktorantiem par zinātnisko publicēšanos un informācijas sabiedrības pētījumiem

Vita Zelče, LU SZF profesore
12.12.2018.

17. decembrī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” sestā nodarbība, kas veltīta zinātniskās publicēšanās praksei un informācijas sabiedrības pētījumiem. 

 

Nodarbības pirmā daļa zinātniskā publicēšanās jautājumiem. To vadīs LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga – informatīvā līdzekļa par zinātnisko publicēšanos autore (sk.: www.biblioteka.lu.lv/zinatniska-publicesanas/). Šī izdevuma ievadā akcentēts: “Pētījumu rezultātu (publikācijas un datu) publicēšana ir neatņemama pētnieka profesionālās darbības sastāvdaļa. Publikācijas gatavošana un publicēšana ir laikietilpīgs process, jo tās autoram jāpārzina akadēmiskā rakstīšana, zinātniska raksta struktūra, publicēšanās process, publicēšanās ētika. Tāpat autoram jāprot izvēlēties atbilstošs žurnāls, kurā publicēt rakstu, jābūt priekšstatam par zinātnisko sasniegumu novērtēšanu savā zinātniskajā institūcijā un pētījumu projektos. Vienlaikus autoram ir jāorientējas pētījuma rezultātu popularizēšanas iespējās, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.” Nodarbības dalībniekiem būs iespējams uzdot sevi interesējošos jautājumus par zinātniskās publicēšanās labākajām praksēm.

 

Nodarbības otrajā daļā LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma stāstīs par informācijas sabiedrības pētniecības pieejām un šajā jomā veiktajiem pētījumiem. Viņa norāda, ka lekcijā tiks “raksturoti informācijas sabiedrības pētniecības galvenie mijiedarbības objekti: cilvēks kā informācijas lietotājs, informācijas resursu daudzveidība un to lietojums, kā arī  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā rīks, kas veicina un ietekmē cilvēka piekļuvi informācijas resursiem un to lietošanu”.

 

Nākamās kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbības notiks 2019. gada 3. janvāri. Tās veltītas sociālo zinātņu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem. Nodarbības vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins un Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče. 

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlās apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!