LAT | ENG
Dzīve LU SZF

LU SZF veidos Jauno Politiķu skolu!


15.12.2018.

Jau pavisam drīz, 12. janvārī, LU SZF darbību uzsāks Jauno Politiķu skola. Tā tiks izveidota ar mērķi vairot politikas zinātnes, politikas un diplomātijas atpazīstamību jauniešu vidū, veicināt informācijas pieejamību par ar politikas zinātni saistīto profesiju lomu un nozīmi sabiedrībā, kā arī veicināt vidusskolēnu iesaisti politikas zinātnes pētniecībā.

Apmācību programma, kas tiek īstenota LU Sociālo zinātņu fakultātes telpās Rīgā, Lauvas ielā 4, sastāvēs no teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, kas ir veltītas šādu politikas zinātnes apakšnozaru pamatjautājumu apguvei:

  • Starptautiskās attiecības un diplomātija;
  • Publiskā pārvalde un administrācija;
  • Sabiedrības vadība;
  • Politikas teorija;
  • Salīdzināmā politika.

Vidusskolēni, kuri sekmīgi nokārtos Jauno Politiķu skolas noslēguma pārbaudījumu saņems diplomus, kā arī 3 augstāko punktu skaitu saņēmušie dalībnieki iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU Sociālo fakultātes īstenotajā bakalaura studiju programmā „Politikas zinātne” (29618) – 20 punktus.

Dalībai Jauno Politiķu skolā var pieteikties līdz 7. janvārim, aizpildot anketu www.bit.ly/SZFskola