LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Nacionālās enciklopēdijas “Latvija” autoru un redaktoru pulkā SZF mācību spēki


18.12.2018.

Šī gada 18. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) jau atvērts Nacionālās enciklopēdijas drukātais sējums “Latvija”, pie kuras izveides vairāku gadu garumā strādājuši Latvijas izcilākie zinātnieki un eksperti.  “Saprotot, ka vienā izdevumā nav iespējams aptvert visas jomas un laikus, uzsvars likts uz mūsdienām. Tas ir koncentrēts stāsts par Latviju šī brīža laikabiedru acīm,” teikts enciklopēdijas ievadā.

 

Jau Nacionālās enciklopēdijas veidošanas sākumā bija nepārprotami skaidrs, ka visaptverošas enciklopēdijas pamats var būt tikai elektroniskā vietne.  18. decembrī  Bebrenes muižā  tika atklāta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija. Vietnes enciklopedija.lv atvēršanai izvēlētā vieta ir simboliska, lai demonstrētu enciklopēdijas pieejamību ikvienam interesentam visā pasaulē un vienlaikus aktualizētu kultūrvēsturisko Sēlijas novadu.

 

Kā apgalvo vietnes veidotāji: “enciklopedija.lv saturs ir nepārtrauktā pilnveides procesā, aptverot visplašāko tēmu loku multimediālā veidā. Šobrīd elektroniskajā vietnē lasītājiem jau pieejami vairāk nekā 700 šķirkļu un vairāk nekā 600 dažāda veida ilustrāciju. Šķirkļus papildina fotogrāfijas, tabulas, grafiki, kartes, audio un video ieraksti, hipersaites un norādes uz saistītiem resursiem, literatūras avotu saraksti. Šķirkļu tapšanā bijuši iesaistīti vairāki simti attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālistu, vairumā gadījumu – zinātnieki. Gandrīz visi drukātajā sējumā “Latvija” publicētie raksti pēc pieskaņošanas interneta videi tiek iekļauti arī elektroniskās enciklopēdijas saturā. Plānots, ka nākamā gada laikā tiks radīti vairāk nekā simts enciklopēdijas rakstu.”

 

Tā sagatavošanā iesaistīti daudzi simti cilvēku, un viņu vidū ir arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes mācību spēki un pētnieki, kuri ir neapšaubāmi ir savu nozaru eksperti. Dažādus socioloģiju tēmu šķirkļus enciklopēdijai sagatavojuši Baiba Bela, Jurijs Ņikišiņs, Renārs Felcis, Miķelis Grīviņš, Anna Stepčenko un šīs nozares redaktore – Brigita Zepa. Sociālās apdrošināšanas tēmu aprakstījusi Līga Rasnača. Komunikācijas ētikas jautājumus enciklopēdijā aplūkojusi Skaidrīte Lasmane. Viesturs Zanders sagatavojis tēmu par Latvijas grāmatniecību, bet Liene Viļuma pievērsusies jautājumiem ar cilvēkcentrētu datoriku. Ļoti plaši enciklopēdijas autoru pulkā pārstāvēta SZF politikas zinātnes nodaļa. Politikas nozares redakcijas kolēģijas eksperts ir Ivara Ījaba, nozares šķirkļus enciklopēdijai gatavojuši Toms Rostoks, Iveta Reinholde, Didzis Kļaviņš.

 

Nacionālā enciklopēdija “Latvija” ir nopērkama grāmatnīcās, bet no 2018. gada 18. decembra tā ir pieejama elektroniski vietnē enciklopedija.lv. Vietnē esošos šķirkļus iespējams izdrukāt, tiek piedāvāta iespēja automātiski ģenerēt atsauces. Elektroniskā enciklopēdija ir pielāgota lietošanai arī mobilajā vidē dažādās ierīcēs.

 

Atvēršanas brīdī vietnē enciklopedija.lv ir lasāmi 726 šķirkļi. Darbs pie enciklopēdijas elektroniskās versijas tupinās.