LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Lekcija doktorantiem par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem


27.12.2018.

3. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā Lauvas ielā 4 notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” 2019. gada pirmā nodarbība, kas veltīta sociālo zinātņu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem.

 

Nodarbības uzdevums ir palīdzēt doktorantiem sakārtot zināšanas par sociālo zinātņu pētījumu veidiem, to attīstību, lietošanas iespējām un metodoloģiskajām pieejām. Tās pirmo daļu “Kvantitatīvie pētījumi” vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins, un otro daļu “Kvalitatīvie pētījumi” – Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče.

 

Nākamā nodarbība notiks 7. janvārī. Tās tēma – “Kvantitatīvo socioloģisko datu vākšanas principi un procedūra”. Nodarbību vadīs LU SZF Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlās apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!