LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Lekcija doktorantiem par kvantitatīvajiem socioloģiskajiem datiem


04.01.2019.

7. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā Lauvas ielā 4 notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” 2019. gada otrā nodarbība, kas veltīta kvantitatīvajiem socioloģiskajiem datiem un tajos balstītajiem pētījumiem.

 

Nodarbības “Kvantitatīvo socioloģisko datu vākšanas principi un procedūra” vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins. To uzdevums ir sniegt zināšanas par socioloģisko aptauju datiem, to analīzi, lietojumu pētījumos, datubāzēm, to izmantošanu u.c. tēmām.

 

Nākamās nodarbības notiks 10. janvārī. To tēmas – “Gadījuma pētījumi” un “Ātrā novērojuma metodes. Salīdzinošie pētījumi”. “Nodarbību vadīs LU SZF Socioloģijas nodaļas profesors Tālis Tisenkopfs.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlās apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!