LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Lekcija doktorantiem par “gadījuma” analīzi un salīdzinošajiem pētījumiem


07.01.2019.

10. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā Lauvas ielā 4 notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” 2019. gada trešā nodarbība. Tā veltīta vairākām pētniecības pieejām un stratēģijām – gadījuma izpētei un analīzei, ātrā novērtējuma metodēm un salīdzinošajiem pētījumiem.

 

Nodarbību vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas profesors Tālis Tisenkopfs. Viņš atzīst, ka “pēdējos gados sociālajos pētījumos popularitāti iemantojusi gadījumu izpētes un analīzes metode (case study method). Kompleksos un salīdzinošos pētījumos tā tiek lietota biežāk nekā interviju, kvantitatīvo aptauju, statistikas analīzes un citas metodes. Viens no iemesliem ir tas, ka gadījumu izpēte palīdz padziļināti izprast pētāmās parādības būtību un dinamiku, un tā parasti ietver virkni pakārtotu metožu, ieskaitot minētās”. Nodarbībā profesors Tālis Tisenkopfs skaidros gadījumu izpētes vispārīgos principus, iepazīstinās ar konkrētiem pētījumiem, kuros izmantota šī pieeja. Tiks aplūkota gadījuma pētījumu metodoloģija un rezultāti – gadījumu izpētes pārskati un to salīdzinājumi. Nodarbības rezultātā doktoranti iegūs zināšanas, kā organizēt un veikt gadījumu izpēti un sagatavot gadījumu izpētes pārskatus. Nodarbībā tiks iztirzāta arī ātrā novērtējuma metode un salīdzinošie pētījumi.

               

Nākamās nodarbības studiju kursā “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” notiks 14. janvārī. To tēma – “SPSS izmantojums pētījumos”. Nodarbības vadīs LU SZF Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!