LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Izcilības apbalvojums: Profesoram Andrejam Plakanam pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis 1

17.06.2017

Dr. sc. comm. Laura Ardava

 

Pagājušās darba nedēļas beigās, piektdien, 9. jūnijā latviešu vēsturniekam ASV, profesoram Andrejam Plakanam svinīgā ceremonijā Rīgas pilī tika pasniegts Latvijas Valsts augstākais apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordenis. Profesora ilggadīgo sadarbību ar pētniekiem Latvijā un Latvijas Universitāti (LU) kolēģi vērtē kā neatsverami nozīmīgu un intelektuāli bagātinošu.

“Andrejs Plakans ir viens no profesionāli sekmīgākajiem latviešu vēsturniekiem Rietumos, viņa angliski publicētās grāmatas par latviešu un Baltijas tautu vēsturi ir kalpojušas par pamatu daudziem ārzemju vēsturniekiem, kuriem nepieciešamas zināšanas par sarežģīto Latvijas un Baltijas valstu vēsturi,” profesora ieguldījumu vērtē LU Latvijas vēstures institūta direktors un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Guntis Zemītis.

LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ineta Lipša uzsver: “Profesora Andreja Plakana izcilība vēstures zinātnē saistāma ne tikai ar viņa paša pētījumiem demogrāfijas vēsturē, kuros viņš pasaules apritē ir ienesis Latvijas materiālu. Viņš ir viens no populārā un nozīmīgā, sociālās vēstures zinātnes dienaskārtību noteicošā žurnāla “The History of the Family” redaktoriem-dibinātājiem. Andrejs Plakans ilgus gadus veidoja šo žurnālu. Viņš allaž ir bijis ieinteresēts latviski rakstītajā vēstures literatūrā, uzmanīgi sekojis līdzi žurnāla “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” publikācijām. Andrejs Plakans ir mūsu žurnāla redkolēģijas loceklis. Vispusīgā akadēmiskā pieredze, ar kuru profesors dāsni dalās, ir kļuvusi par mūsu ekskluzīvo iespēju pilnveidoties zinoši.”

LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents Mārtiņš Mintaurs atklāj, ka “vēsturnieks Andrejs Plakans ir izcils 19. gadsimta Baltijas vēstures pētnieks, viņa darbi ir starptautiski pazīstami un novērtēti. Savos pētījumos Andrejs Plakans ir izcili parādījis Latvijas un latviešu vēstures kopsakarības reģionālā kontekstā gan politiskās, gan sociālās un kultūras vēstures nozarē. Andrejs Plakans ir arī viens no vēsturiskās demogrāfijas pētniecības virziena aizsācējiem Latvijas historiogrāfijā.”

Profesoram Andrejam Plakanam ir izveidojusies sadarbība ne tikai ar LU vēsturniekiem, bet arī citu zinātņu nozaru pētniekiem. LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Ivars Ijabs uzsver: “Andrejs Plakans ir viens no ‘vecās’ trimdas dižo vēsturnieku paaudzes, kurš savu profesionālo darbību lielā mērā ir veltījis Latvijas vēstures akadēmiskai pētniecībai un popularizēšanai pasaulē. Viņa pienesums Latvijas vēstures izsvērtai un vispusīgai pētniecībai ir nenovērtējams: pietiek pieminēt Plakana grāmatas “Historical Dictionary of Latvia” un “The Latvians: A Short History”, “Concise History of the Baltic States”, kuras ir kļuvušas par standarta avotiem un atrodamas katrā sevi cienošā pasaules zinātniskā bibliotēkā. Plakans ir zinātnieks ar pasaules vārdu, un pēc neatkarības atgūšanas ir veicis lielu ieguldījumu arī Latvijas jauno vēsturnieku paaudzes audzināšanā. Tāpat jāmin Plakana darbība LR Vēsturnieku komisijā, LZA un citās institūcijās. Plakans bieži ir palīdzējis latviešu zinātniekiem atrast pieeju globālai zinātniskai auditorijai, veidot kontaktus un sekmēt Latvijas zinātnes integrāciju plašākā pasaulē.” I. Ijabs arī atklāj: “Es pazīstu Andreju Plakanu vairāk kā 10 gadu garumā, un varu teikt, ka viņš vienmēr ir dziļi ieinteresēts Latvijas procesos un gatavs palīdzēt Latvijas zinātniekiem. Plakans ir viens no latviešu vēsturniekiem ar pasaules vārdu, kurš vienlaikus ir Latvijas valsts patriots un biežs viesis Latvijā.”

“Sadarbībai ar profesoru Andreju Plakanu, apmeklētajām viņa lasītajām lekcijām un klausītajiem referātiem konferencēs, kā arī sarunām par vēstures pētniecības teorētiskajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem bija/ir būtiska ietekme uz manu darbu un šim laikam atbilstīgu zinātnisku pieeju apguvē,” akcentē LU Sociālo zinātņu fakultātes profesore Vita Zelče. Viņa norāda, ka ”profesors Andrejs Plakans arī ir piedalījies vairāku Latvijas Universitātē īstenotu zinātnisku projektu realizācijā. To vidū ir valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekts “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte.” Profesors Andrejs Plakans vairākkārt lasījis lekcijas LU Sociālo zinātņu fakultātē, vadījis doktorantūras skolas ”Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” nodarbības, konsultējis komunikācijas zinātnes maģistra un doktora studiju programmu studentus. Profesors ir recenzējis arī ar vēstures un atmiņas pētījumiem saistītos Latvijas Universitātē izstrādātos promocijas darbus, bijis mūsu sagatavoto publikāciju iekšējais zinātniskais recenzents. Sadarbība ar profesoru Andreju Plakanu ir ļoti vērtīga, tā arī stimulējusi mūsu jaunos zinātniekus un palīdzējusi viņiem izvērtēt sava darba kvalitāti un iezīmēt nākotnes iespējas darboties starptautiskajā akadēmiskajā vidē.”

 “Prieks, ka Latvijas valsts augstāko apbalvojumu ir saņēmis profesors Andrejs Plakans, kurš ir starptautiski pazīstams Latvijas jaunāko laiku vēstures pētnieks. Autoritāte, kas pagātnes sociālos procesus ir analizējis novatoriski, tiem piešķirot plašāku starptautisku kontekstu. Lai viņa pētījumiem Latvijā būtu vēl kuplāka lasītāju auditorija kā līdz šim!” A.Plakana devumu vērtē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektora vadītājs un LU Sociālo zinātņu fakultātes profesors Viesturs Zanders.

Andrejs Plakans dzimis Rīgā 1940. gada 31.decembrī. 1944. gadā kopā ar vecākiem emigrējis uz Vāciju, 1950. gadā izceļojis uz ASV. 1964. gadā beidzis Hārvarda Universitāti, 1969. gadā ieguvis doktora grādu (Ph. D). Laikā no 1967. līdz 1974. gadam bija vēstures docētājs Bostonas koledžā, no 1975. līdz 2006. gadam – Aiovas Pavalsts Universitātes Vēstures departamentā. 1982. gadā ievēlēts par profesoru.  Laikā no 1987. līdz 1992. gadam un no 2002. līdz 2006. gadam bijis departamenta vadītājs. Kopš 2006.gada – emeritētais profesors (professor emeritus). Profesors Andrejs Plakans ir arī Umeo (Zviedrija) Universitātes Goda doktors un Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis.

 

Prof. Andrejs Plakans grāmatnīcā “Barnes & Nobles” Vašingtonā 1996. gadā

Prof. Andrejs Plakans savā darba kabinetā Aiovā 2016. gadā

 

Prof. Andrejs Plakans ar kundzi Barbaru 2013. gada septembrī Rīgā, atbalstot Latvijas Nacionālo bibliotēku un dāvinot grāmatas “Tautas grāmatu plauktam”