LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Brīvpieejā lasāms jaunākais pārskats par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība”

30.06.2017

 

 

Dr. sc. comm. Laura Ardava

LU SZF SPPI zinātniskā sekretāre

30.06.2017. Latvijas Universitātes (LU)

 

 

Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) vadībā izdotajā pārskatā par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība” pirmo reizi Latvijā vienkopus analizēti aktuālie veselībpratības, finanšpratības, ģimeņpratības, politikpratības, medijpratības un kultūrpratības jautājumi.

2015./2016. gada izdevuma redaktore ir LU SZF Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma. Šis ir trīspadsmitais pārskats par tautas attīstību Latvijā un tas ir veltīts informācijpratības izpētei saistībā ar dzīves meistarību. Pārskatā uzmanība pievērsta tam, kādas ir informācijas ieguves un lietošanas prasmes, kas nepieciešamas Latvijas iedzīvotāju ikdienas jautājumu risināšanai, un novērtēts, kā un vai tās ietekmē dzīves meistarību dažādās jomās: veselības uzturēšanā un saglabāšanā, finanšu pārvaldīšanā, ģimenes dzīves organizēšanā, valsts un pašvaldības pakalpojumu izmantošanā, politiskajā līdzdalībā un pašorganizācijā, brīvā laika pavadīšanā. Izdevums “Latvija. Pārskats par tautas attīstību” iznāk kopš 1995. gada. Sākot no 2005. gada, tā sagatavošana notiek LU SZF SPPI vadībā sadarbībā ar partneriem no citām augstskolām un institūcijām Latvijā.

Pilna pārskata par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība” versija pieejama šeit: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/original/TAP_2015-2016.pdf