LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Lekcija doktorantiem par etnogrāfiju, mutvārdu vēsturi un biogrāfiju pētniecību


14.01.2019.

17. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā Lauva ielā 4 notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbība, kas veltīta vairākām sociālo zinātņu pētniecības teorētiski metodoloģiskajām pieejām – etnogrāfijai, mutvārdu vēsturei un biogrāfiju analīzei. Nodarbību vadīs LU SZF Socioloģijas nodaļas asociētā profesore Baiba Bela.

 

Nodarbības pirmā daļa veltīta etnogrāfijai kā klasiskam sociālo zinātņu pētījumu dizainam un pamatmetodei, ko plaši izmanto sociālās un kultūras antropoloģijas pētījumos. Tajā tiks aplūkots etnogrāfiska pētījuma pamatuzdevums un paņēmieni tā īstenošanai, lai pētniekam izdotos saprast citu dzīvesveidu no tās dalībnieka skatupunkta, turklāt ņemot vērā, ka kultūru, ko cilvēki apguvuši kā grupu locekļi, nevar novērot tieši. Lekcija iztirzās piemērus, kas rodami gan klasiķu, gan mūsdienu antropologu etnogrāfijās kā attālos ciemos, tā mūsdienu pilsētvidē.

 

Otrās daļas uzmanības centrā – mutvārdu vēsture un biogrāfiskās pieejas lietojums sociālajās zinātnēs. Lekcijā tiks meklēta atbilde uz jautājumu: ko pētnieks var uzzināt par sabiedrības vēsturi un tagadni, pētot cilvēku stāstus par savu dzīvi. Nodarbībā tiks iztirzāti arī biogrāfiskos pētījumos plašāk lietotie personisko dokumentu veidi, pētnieka loma un pētījuma ētika.

 

Nākamā kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbība, kas notiks 21. janvārī, veltīta kvalitatīvajām pētniecības pieejām. Tajā tiks aplūkota pamatotā teorija un tekstu analīzes metodes – kvalitatīvā kontentanalīze un naratīva analīze. Nodarbību vadīs LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!