LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Lekcija doktorantiem par pamatoto teoriju un teksta analīzi


21.01.2019.

21. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. aud. notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbības. Tās veltītas pamatotajai teorijai (grounded theory) un teksta analīzes pieejām.

 

LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče iepazīstinās ar pamatoto teoriju – sociālo zinātņu metodoloģiju, kas tiek izmantota teoriju veidošanā, balstoties uz metodisku datu vākšanu un analīzi. Nodarbības otrajā daļā tiks aplūkotas populārākās sociālo zinātņu teksta analīzes pieejām – kvalitatīvā kontentanalīze un naratīva analīze. Tās uzdevums ir sniegt pārskatu par šīm pieejām, lai doktoranti, veicot savus pētījumus, izdarītu labāko izvēli.

 

Nākamās nodarbības studiju kursā “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” notiks 24. janvārī. Tās veltītas rīcībpētījumiem un rīcībpolitikas pētījumiem. Nodarbības vadīs LU SZF Socioloģijas nodaļas asociētā profesore Baiba Bela un Politikas zinātnes nodaļas asociētā profesore Iveta Reinholde.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!