LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Lekcija doktorantiem par rīcībpētījumiem un rīcībpolitikas pētījumiem


22.01.2019.

24. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) 204. auditorijā notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbības. Tās veltītas nozīmīgām pētniecības pieejām un stratēģijām – rīcībpētījumiem un rīcībpolitikas pētījumiem.

 

LU SZF Socioloģijas nodaļas asociētā profesore Baiba Bela iepazīstinās ar rīcībpētījumiem un skaidros, kādu jautājumu izpētē tas ir piemērots pētnieciskais instruments. “Tiks aplūkoti rīcībpētījuma pamatprincipi un pētījuma metodoloģija, kā arī sniegti daži rīcībpētījuma piemēri,” norāda B. Bela.

 

Otrā nodarbība veltīta rīcībpolitikas pētījumiem. Tajā LU SZF Politikas zinātnes asociētā profesore Iveta Reinholde sniegs ieskatu rīcībpolitikas (policy) procesa posmos. Lekcijā tiks aplūkotas gan svarīgākās teorētiskās pieejas rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanai, gan arī praksē visvairāk izmantotās metodes rīcībpolitikas lēmumu un alternatīvu analīzei.

 

Nākamās nodarbības studiju kursā “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” notiks 28. janvārī. Pirmajā nodarbībā LU Sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane stāstīs par hermeneitiku, otrajā – SZF Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče aplūkos kritisko diskursa analīzi.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!