LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Lekcija doktorantiem par hermeneitiku un diskursa analīzi


25.01.2019.

28. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) 204. auditorijā notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbības, kas veltītas divām tēmām – hermeneitikai un kritiskajai diskursa analīzei. 

 

Nodarbības pirmā daļa veltīta ieskatam hermeneitikā un tās pieeju izmantošanai pētniecībā. To vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane. Viņa skaidro: “Pārrunāsim hermeneitikas stratēģijas un ar to saistīto metožu nozīmi pētniecībā. Saruna skars hermeneitikas paplašināšanos, sākot ar filozofisko hermeneitiku, ar teksta un eksistences interpretāciju un beidzot ar jauntapušo ekoloģisko jeb vides hermeneitiku. Neiztiks, protams, bez Hansa-Georga Gadamera un Pola Rikēra uzskatu analīzes. Noskaidrosim hermeneitiskā apļa, dialoga un citus jēdzienus kopā ar to izmantojamību akadēmiskajā pētniecībā.”

 

Nodarbības otrajā daļā SZF Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče aplūkos kritisko diskursa analīzi. Tajā galvenā vieta tiks atvēlēta šās metodoloģiskās pieejas lietojuma specifikai un formātiem, it īpaši diskursa vēsturiskajai analīzei.

 

Nākamās nodarbības studiju kursā “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” notiks 31. janvārī. Tās veltītas datorprogrammas NVivo izmantojumam kvalitatīvajos pētījumos. Nodarbības vadīs SZF Socioloģijas nodaļas docents Mareks Niklass.

 

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!