LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Asociētā profesora Toma Rostoka lekcija “Vara starptautiskajā politikā: precīzāku indikatoru meklējumos”


28.01.2019.

29. janvārī  plkst. 18.15 Latvijas Universtiātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF), 414. telpā notiks LU SZF asociētā profesora Toma Rostoka lekcija  “Vara starptautiskajā politikā: precīzāku indikatoru meklējumos”.

 

Vara ir viens no pašiem nozīmīgākajiem starptautiskās politikas jēdzieniem. Pēdējās desmitgadēs tapušie konceptuālie pētījumi par varu ir palīdzējuši daudz labāk saprast šī jēdziena nozīmi un dažādās izpratnes. Diemžēl, varas empīriskā izpēte nav tikusi līdz varas teorētiskajai izzināšanai, tāpēc, piemēram, pašreizējā izpratne par Ķīnas-ASV konkurenci ir nepilnīga, jo nav skaidrs, kuri indikatori ļauj vislabāk salīdzināt šo valstu rīcībā esošo varas daudzumu. No vienas puses, Ķīnas fenomenālā ekonomiskā izaugsme liek domāt, ka tā jau daudzējādā ziņā ir aizsteigusies priekšā ASV. No otras puses, ASV militārais pārspēks un   20. gadsimtā izveidotās alianšu sistēmas ļauj ASV dominēt militārajā sfērā. Lekcijā tiks aplūkotas problēmas, kas saistītas ar varas empīrisku izpēti un salīdzināšanu starptautiskajā politikā. Tiks piedāvāti un kritiski izvērtēti dažādi valstu varas salīdzināšanas indikatori. Lekcijā tiek secināts, ka daudzi varas indikatori ir neadekvāti un nesniedz skaidru priekšstatu par varas sadalījumu starptautiskajā sistēmā mūsdienās.

 

Lekcija notiks LU doktorantūras skolas “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” ietvaros.

 Laipni aicināti visi interesenti!