LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Apzinās deliberatīvās demokrātijas perspektīvas

Visvaldis Valtenbergs, SPPI pētnieks
31.01.2019.

Pievēršoties individualizēto līdzdalības formu pētniecībai, Latvijas Universtitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) pētnieks Dr.sc. pol. Visvaldis Valtenbergs piedalīsies jaunā COST iniciatīvā “Konstitūciju veidošana un deliberatīvā demokrātija,” kura uzsākās ar konferenci “Demokrātija krīzē,” Atēnās 2019. g. 31. janvārī.

 

Mazinoties iedzīvotāju uzticībai tradicionālajiem politiskās līdzdalības un ietekmes veidiem, aktuāla kļuvusi dažādu alternatīvu demokrātiskās līdzdalības iespēju un mehānismu ieviešana. Pateicoties sociālo un līdzdalības tehnoloģiju attīstībai arī Latvijā populāras kļuvušas dažādas līdzdalības formas, kas saistītas ar iedzīvotāju ierosināto iniciatīvu parakstīšanu, līdzekļu vākšanu, dažādu vietējo iniciatīvu īstenošanu, pilsētvides labiekārtošanas u.c. jomās.

 

Iniciatīvas mērķis ir apvienot pētniekus un praktiķus, kuri saistīti ar deliberatīvās demokrātijas konstitucionālajiem  jautājumiem. Projekta uzdevums ir apkopot un sakārtot informāciju par visiem Eiropas eksperimentāliem deliberatīvās demokrātijas jautājumiem konstitucionālā aspektā, t.sk. arī pētījumus un publikācijas, kuras skar deliberatīvās demokrātijas tematiku un šajā jomā iesaistītās puses, un padarīt šo informāciju plaši pieejamu un plaši izmantojamu, kā arī veicināt mijiedarbību starp šajā jomā iesaistītajiem dalībniekiem.

 

Aizsāktā iniciatīva ļaus labāk izprast jauno demokrātijas līdzdalības formu sekmīgas ieviešanas nosacījumus, t.sk. arī to potenciālu konstitucionālās demokrātijas ietvaros. Projekts piedāvā iespēju starptautiska tīkla ietvaros formulēt tālākas izpētes idejas un virzienus, sekmējot sadarbību dažādu valstu pētnieku un praktiķu starpā. Projektā no Latvijas piedalās arī sabiedrības iniciatīvu portāla Manabalss.lv platformas uzturētājs - nodibinājums “Sabiedrības līdzdalības fonds,” kuru projektā pārstāv tā direktors Imants Breidaks.

 

COST iniciatīva ilgs līdz 2021. gadam. Darbs tajā norisināsies vairākās tematiskajās darba grupās, semināros un noslēgsies ar publikāciju krājumu par deliberatīvās demokrātijas praksēm konstitucionālajā kontekstā.

 

Papildus informācija par iniciatīvu pieejama šeit.