LAT | ENG
Dzīve LU SZF

ĀTRĀK, AUGSTĀK, TĀLĀK – CIK VĒL?

30.10.2017

2. novembrī Kaņepes kultūras centrā plkst.18.00 notiks pirmais Sociālo zinātņu fakultātes referātu cikls “(Ne)sabiedriskie pētījumi”, kurā fakultātes absolventi dalīsies savos meklējumos un atklājumos, rakstot bakalaura darbu. Pirmais lasījumu cikls veltīts SPORTAM “Ātrāk, augstāk, tālāk – cik vēl?”. Sports ģimenē, politikā un personības izaugsmē – cik dažādos aspektos iespējams analizēt vienu un to pašu jomu.

Ceturtdienas vakarā četri Sociālo zinātņu fakultātes vasara absolventi dalīsies savos secinājumos par bakalaura darba tēmas izvēli un izdarītajiem secinājumiem. Parasti, runājot par sporta dažādību, mēs domājam dažādus sporta veidus. Šoreiz dažādība vērojama pieejā – sports tiks aplūkots no komunikāciju, politikas un socioloģijas skatupunkta. Pasākuma moderators – sporta žurnālists Raimonds Gekišs.

Elza Breidaka dalīsies savā pieredzē, pētot “Latvijas sportistu naratīvus žurnāla “Sporta Avīze” portretintervijās”. Viņa ir izpētījusi 70 Latvijas sportistu portretintervijas un noskaidrojusi  itin daudz kopsakarību, kā sevi presē reprezentē paši sportisti, kas tiek pateikts un kas paliek noklusēts.

Skribāns Jānis pievēršoties sporta tematikai, aplūkojis ļoti smalkās sporta sponsoru un sportistu attiecības.  “Sponsoru ietekme uz mērķauditorijas attieksmi pret atbalstītajām sporta komandām un sportistiem”. Jāņa darba uzdevums bija noteikt vai un kā sportisti tiek identificēti ar sponsorētajām sporta komandām un ko par to domā viņu atbalstītāji.

Par to , ka sports nav tikai atlētu sacensības, bet var kalpot par politiskās ietekmes sviru savā bakalaura darbā runā  Kārlis Roķis “Sporta finansēšana kā Krievijas maigās varas izpausme un ietekmes līdzeklis uz varas eliti un vēlētājiem: "Rīgas Dinamo" gadījuma izpēte”. Kā hokejs saistīts ar gāzes tirgus liberalizāciju  un kā noritējis darbs ar Latvijas politisko eliti “Rīgas Dinamo” spēļu ietvaros varēs uzzināt no Kārļa stāstījuma.

Anastasija Volkonska studiju laikā uzsāka pētīt tēmu par sporta deju dejotāju fizisko un emocionālo slodzi, to noslēdzot ar bakalaura darbu “Vecāku loma bērna sporta karjeras veidošanā”. Tā ir iespēja paskatīties uz sportistu karjeru no otras puses – no viņu vecāku skatu punkta, pētot vecāku motivāciju iesaistīt savu bērnu sportā, viņu atbalsta pakāpi un izdegšanu.

 

Pasākuma moderators – sporta žurnālists Raimonds Gekišs.

Aicinām visus interesentu, gan aktīvos sportistus, gan tos, kuri aktīvi seko sportistu panākumiem skatītāju rindās un TV ekrānos, gan tos, kuri par sportu vispār neinteresējas, bet aktīvi domā par sava nākamā zinātniskā darba tematu, atnākt un paklausīties. Un iespējams uzzināt ko jaunu un noderīgu!

Ieeja bez maksas!